Teoretické vyučovanie

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia
PaedDr. Lucia Dravecká Učiteľka, triedna učiteľka
Mgr. Ida Dubajová Učiteľka, triedna učiteľka
Ing. Peter Fillo Učiteľ, triedny učiteľ
Mgr. Patrícia Hriceňáková Učiteľka
Ing. Hana Geročová Učiteľka, triedna učiteľka
Mgr. Desana Hámorová Učiteľka, triedna učiteľka
Ing. Františka Horobová Učiteľka, triedna učiteľka
Mgr. Ivana Karpatyová Učiteľka, triedna učiteľka
Mgr. Petra Mazureková Učiteľka, triedna učiteľka
Ing. Eva Mrkvicová Učiteľka, triedna učiteľka
Mgr. Roman Poracký Učiteľ, triedny učiteľ
Mgr. Marta Reibergerová Učiteľka, triedna učiteľka
Ing. Richard Smetana Učiteľ, triedny učiteľ
Ing. Beáta Starinská Učiteľka, triedna učiteľka
Ing. Milan Šramko Učiteľ, triedny učiteľ
Mgr. Ivana Sekeráková Učiteľka, triedna učiteľka
Zborovňa 052/788 08 18