Teoretické vyučovanie

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia
Ing. František Bukovinský Učiteľ, MOV, triedny učiteľ: IV.C
Mgr. Zuzana Čekanová Učiteľka, triedna učiteľka: I.C
PaedDr. Lucia Dravecká Učiteľka, triedna učiteľka: IV.A
Mgr. Ida Dubajová Učiteľka, triedna učiteľka: III.D
Ing. Peter Fillo Učiteľ, MOV
Ing. Božena Garamsegyová Učiteľka, triedna učiteľka: III.B
Ing. Hana Geročová Učiteľka, triedna učiteľka: I.B
Ing. Mgr. Martina Grechová Učiteľka, triedna učiteľka: II.B
Mgr. Desana Hámorová Učiteľka, triedna učiteľka: II.A
Mgr. Simona Kolenčíková Učiteľka
Mgr. Petra Mazureková Učiteľka, triedna učiteľka: II.C
Ing. Eva Mrkvicová Učiteľka, triedna učiteľka: III.C
Mgr. Roman Poracký Učiteľ, triedny učiteľ: I.D
Mgr. Marta Reibergerová Učiteľka, triedna učiteľka: IV.B
Mgr. Pavol Roško Učiteľ, MOV
Mgr. Miroslav Slavkovský MD
Mgr. Tatiana Slivenská Učiteľka, triedna učiteľka: I.C
Ing. Richard Smetana Učiteľ, triedny učiteľ: II.D
Ing. Peter Stano Učiteľ, MOV
Ing. Beáta Starinská Učiteľka, triedna učiteľka: IV.D
Ing. Milan Šramko Učiteľ, MOV
Ing. Rudolf Teplický Učiteľ, triedny učiteľ: I.A