Úspech v celoštátnej prehliadke SOČ Doporučený

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná záujmová činnosť mladých perspektívnych a tvorivých študentov. Tento rok prebehol 41. ročník súťaže. Celoslovenská prehliadka odborných prác sa konala v dňoch 24. 4. – 26. 4. 2019 na SOŠ automobilovej v Košiciach. Do celoštátneho kola sa dostali tí najlepší študenti z jednotlivých krajských kôl SOČ. Súťažiaci obhajovali svoje projekty v 17 súťažných odboroch.
V silnej koknkurencie získal náš žiak Jozef Gallik III. miesto, s projektom spracovania konštrukcie a výroby vlastného CNC sústruhu. Realizácia tohto projektu mu trvala 2 roky.

Blahoželáme k úspechu!

Čítať ďalej...

2. miesto v krajskom kole SOČ

Na krajskom kole SOČ, ktoré sa konalo začiatkom apríla na SPŠ stavebnej v Prešove, získal Jozef Gallik, IV. C, II. miesto a postúpil do celoštátneho kola SOČ, ktoré sa uskutoční 25. a 26. apríla v Košiciach. Jožo nás fascinoval konštrukciou a výrobou vlastného CNC sústruhu.

Zároveň sa na krajskom kole SOČ zúčastnili aj žiaci Gabriel Horyl, III. A so svojím webovým projektom wowhordes.sk a Kristián Simkanič, III. A, ktorý predstavil vývoj svojej hry. 

Čítať ďalej...

1. miesto v krajskom kole súťaže Cineama Doporučený

V piatok a sobotu 12. – 13. apríla sme sa zúčastnili na krajskom kole súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2019, ktoré organizoval Prešovský samosprávny kraj a Podduklianské osvetové stredisko. Krajské kolo sa uskutočnilo v areáli hvezdárne v Roztokoch pri Svidníku. Miesto a prostredie bolo veľmi zaujímavé a pekné.

V piatok sa konala samotná prehliadka 54 súťažných filmov v troch vekových skupinách a rôznych žánrových kategóriách (dokumentárny film, hraný film, reportáž, animovaný film, videoklip…). Naše dva animované filmy opäť zabodovali a získlali sme dve prvé miesta.

1. miesto v kategórii autorov 16 – 21 rokov získal Adrián Minďaš zo IV. A, za animovaný film Vader zasahuje, ktorý bol vytvorený technikou Stop-motion zo stavebnice lego. Ten istý študent získal prvé miesto aj v kategórii nad 21 rokov za spoluautorstvo na filme Ťažkosti s kúzelnou paličkou, ktorý vytvoril v spolupráci s Jozefom Petrenčíkom. V sobotu sme sa zúčastnili workshopu animovaného filmu kde sme získali ďalšie vedomosti a skúsenosti s animáciou pri tvorbe krátkej animácie na tému „A predsa sa točí“ z rôznych materiálov. CINEAMA je celoslovenská postupová súťaž, ktorej odborným garantom je Národné osvetové centrum a patrí k vrcholným podujatiam v oblasti amatérskej filmovej tvorby a najlepšie filmy postupujú na celosvetovú prehliadku v rámci festivalu UNICA.

Čítať ďalej...

3. miesto v celoslovenskej súťaži Junior Internet Doporučený

Finále súťažnej konferencie JUNIOR INTERNET AMAVET 2019 sa uskutočnilo 5. a 6. apríla 2019 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Už 14 rokov je súťaž pre žiakov základných a stredných škôl živnou pôdou na objavovanie ich talentu v oblasti informačných technológií. Zúčastňujú sa jej začínajúci tvorcovia webu, grafici, dizajnéri, programátori mobilných aplikácií, blogeri a amatérski filmári, ktorých práce boli odbornou komisiou vybrané na celoslovenské finále.

Súťaž sa uskutočnila pod záštitou Richarda Rašiho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a už tradične pod záštitou prof. Márie Bielikovej, dekanky Fakulty informatiky a informačných technológií STU a Ladislava Mika, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Odborným garantom Junior Internet-u bola IT Asociácia Slovenska. Za našu školu postúpil do celoslovenského finále webový projekt BEAST MASTERY HUNTER GUIDE - wowhordes.sk, ktorý vytvoril Gabriel Horyl, III. A a projekt školskej televízie Konekt, ktorý prezentovali žiaci Bibiána Mikluščáková a Richard Duľa, III. A. Každý z projektov žiaci obhajovali pred odbornou porotou. Po ukončení prezentácie žiaci čelili otázkam od poroty a otázkam z publika prostredníctvom chatovacej služby slido.

Bibiána Mikluščáková a Richard Duľa získali 3. miesto v kategórii Junior Blog, ktorá bola zameraná na textové, video a audio blogy a iné video, či filmové projekty. Bibiána a Richard dokázali porotu zaujať nielen ukážkami svojej práce, ale aj nadšením a inováciami, ktoré priniesli do školskej televízie a zároveň aktivitami mimo školskej televízie na externej praxi v TV Levoča alebo pri tvorbe dokumentárneho filmu Kláštorisko. Zároveň žiaci predostreli svoju perspektívu venovať sa aj po skončení školy oblasti televízie, či filmu. 

Ďakujeme Bibiáne, Richardovi a Gabovi za skvelú reprezentáciu našej školy!

Čítať ďalej...

1. miesto v regionálnej súťaži Výtvarný salón Doporučený

Regionálna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Poprad, Kežmarok, Levoča bola vyhlásená organizáciou Podtatranského osvetového strediska v Poprade pod názvom: Výtvarný salón 2019. Poslaním súťaže je prezentácia neprofesionálnych umelcov v širokej škále výtvarných techník. Napomáha vyhľadávať a podporovať nové talenty a rozvíjať schopnosti starších a vyspelejších neprofesionálnych autorov. Zároveň vytvára priestor na prezentáciu najlepších prác v regionálnom kole i v ďalších postupových kolách v 56. ročníku súťaže.

Do tohoročnej súťaže bolo prihlásených 51 výtvarných prác. V  kategórii A: autori od 15 – 25 rokov získal Adam Hrebeňár, III. A, 1. miesto s vektorovou grafikou "Toppler", ktorá je autoportrétom. Práca zároveň postupuje do krajskej súťaže Výtvarné spektrum 2019, ktorej vyhodnotenie sa uskutoční 6. júna 2019 v múzeu v Humennom. Viac informácií: http://www.osvetapoprad.sk/vytvarny-salon.phtml?id3=92456

V II. polroku tak naši grafici digitálnych médií žnú úspechy: 1. miesto v regionálnej súťaži Cineama, 1. miesto v súťaži výtvarnej tvorby Výtvarný Salón a jeden z posledných úspechov, ktorému sa ešte budeme bližšie venovať v nasledujúcich článkoch, je postup dvoch projektov a žiakov Gabriel Horyl, Bibiána Mikluščáková a Richard Duľa, III. A, do celoslovenského finále súťaže Junior Internet, ktorý sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií, 5.-6. apríla v Bratislave. 

Čítať ďalej...

2. miesto na krajskom kole v bowlingu Doporučený

Dňa 20.12.2018 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo v bowlingu chlapcov a dievčat stredných škôl. Súťaže sa zúčastnili víťazi jednotlivých okresných kôl. Z 20 chlapcov sa Maroš Kupčo zo IV. C umiestnil na výbornom 2. mieste.
6. miesto získal Tomáš Božoň, IV. C.

 

Jozef Poracký

Čítať ďalej...

Úspech na súťaži ZENIT v strojárstve Doporučený

Zenit je súťaž „zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„ zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo. Cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov, rozvíjať odborné - teoretické vedomosti a odborno - praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve. Výsledkom súťaže sú samostatné tvorivé riešenia zadaných úloh.
Na 20. ročníku krajského kola súťaže ZENIT v strojárstve našu školu reprezentovali žiaci Filip Pješčák IV. C, Jozef Gallik IV. C, Andrej Benko III. D a Kamil Rusnák I. C. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti mali žiaci za úlohu vypracovať technologický postup a elektronický test, ktorý obsahoval otázky z učiva strojárskych predmetov. V praktickej časti bolo úlohou vyrobiť výrobok strojárskeho charakteru podľa výkresovej dokumentácie.
Po minuloročnom víťazstve sme obsadili 2. Filip Pješčák a 3. Jozef Gallik miesto na krajskom kole súťaže.

Výsledkami sme potvrdili, že v oblasti strojového obrábania patrí naša škola k veľmi úspešným.

Mgr. Samuel Vojtas

Čítať ďalej...

1. miesto v stolnom tenise žiakov SŠ Doporučený

Dňa 15.11. 2018 sa v telocvični SOŠ elektrotechnickej v Matejovciach uskutočnilo okresné kolo žiakov stredných škôl v stolnom tenise. Súťaže sa zúčastnilo 13 stredných škôl z okresu Poprad. Po výbornom výkone zvíťazili žiaci našej školy vo všetkých zápasoch, obsadili 1. miesto a postúpili na krajské kolo.
Našu školu reprezentovali: Ištocy Tomáš (III. B), Gabriš Martin (I. C), Gašparovič Tomáš (I. B), Kriak Matúš (I. B).
Výsledky našich žiakov:
Skupina A:
SOŠT Poprad - SOŠ elektr. Poprad - 4:0
SOŠT Poprad - Gym. D.Tatarku Poprad - 4:0
SOŠT Poprad - SSOŠ Poprad-Veľká - 4:0

Finálová skupina
SOŠT Poprad - SPŠ Poprad - 4:3
SOŠT Poprad - SOŠ Svit - 4:1
SOŠT Poprad - Gym. Kukuč. Poprad - 4:2

Ďakujeme žiakom za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov na krajskom kole.
Jozef Poracký
Čítať ďalej...

1. miesto v okresnom kole vo futbale SŠ Doporučený

poharDňa 17. 4. 2018 sa na futbalovom štadióne konalo okresné kolo vo futbale žiakov stredných škôl. Do finále postúpili víťazi troch skupín spolu s usporiadateľom turnaja, ktorým bola naša škola. Víťazmi turnaja sa stali naši chlapci, ktorí po bojovnom výkone získali 1. miesto.

Výsledky:
SOŠT Poprad - Gymnázium Kuk. Poprad 2:1
SPŠ Poprad - OA Poprad 1:0

o 3. miesto:
Gym. Kuk. Poprad - OA Poprad 1:0
o 1. miesto:
SOŠT Poprad - SPŠ Poprad 0:0 (2:0) na penalty

Poradie:
1. SOŠT Poprad
2. SPŠ Poprad
3. Gymnázium Kukučínova Poprad
4. OA Poprad

Ďakujeme žiakom za výborný výkon, vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme veľa úspechov na krajskom kole v Prešove.

Jozef Poracký

Čítať ďalej...

Víťazstvo v krajskom kole súťaže ZENIT Doporučený

pohar zenit malyZenit je súťaž „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„ zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo v 8 kategóriách. Cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov, rozvíjať odborné - teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve. Má postupový charakter formou postupových súťaží, začína školským kolom, pokračuje krajským kolom a končí celoštátnym. Výsledkom súťaže sú samostatné tvorivé riešenia zadaných úloh.
Na 19. ročníku krajského kola súťaže ZENIT v strojárstve našu školu reprezentovali žiaci Dávid Čmel IV. C a Dávid Špirka IV. C. Konalo sa 29.11.2017 v Prešove. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti mali žiaci za úlohu vypracoval technologický postup a elektronický test, ktorý obsahoval otázky z učiva strojárskych predmetov. V praktickej časti bolo úlohou vyrobiť výrobok strojárskeho charakteru podľa výkresovej dokumentácie.

Víťazstvom si náš žiak Dávid Čmel vybojoval postup do celoštátneho kola. Za reprezentáciu školy si obidvaja žiaci zaslúžia poďakovanie.

Mgr. Samuel Vojtas

Čítať ďalej...