1. miesto v medzinárodnej fotografickej súťaži Doporučený

  • Napísal(a)  Mgr. Pavol Roško
  • Prečítané 366 krát
Cieľom medzinárodnej fotosúťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“ je propagácia nutnosti ochrany pred svetelným znečistením, ochrana nočného životného prostredia. Prirodzená nočná tma je ohrozená, je to veľmi vážny environmentálny problém. Do 7. ročníka bolo zaslaných 112 súťažných prác od 30 autorov. Súťaž organizovala Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov - Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV.

Do sútaže sa prihlásil aj náš čerstvý absolvent študijného odboru Grafik digitálnych médií - Kamil Sarnecký so svojou fotografiou, ktorá bola použitá aj v jeho maturitnom projekte. Kamil Sarnecký získal cenné prvé miesto v jednej z troch kategórií. Blahoželáme a tešíme sa z jeho úspechu.

Mgr. Pavol Roško

Viac informácií o súťaži: http://goo.gl/kGyJCK

sarnecky1