1. miesto v regionálnej súťaži Výtvarný salón Doporučený

Regionálna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Poprad, Kežmarok, Levoča bola vyhlásená organizáciou Podtatranského osvetového strediska v Poprade pod názvom: Výtvarný salón 2019. Poslaním súťaže je prezentácia neprofesionálnych umelcov v širokej škále výtvarných techník. Napomáha vyhľadávať a podporovať nové talenty a rozvíjať schopnosti starších a vyspelejších neprofesionálnych autorov. Zároveň vytvára priestor na prezentáciu najlepších prác v regionálnom kole i v ďalších postupových kolách v 56. ročníku súťaže.

Do tohoročnej súťaže bolo prihlásených 51 výtvarných prác. V  kategórii A: autori od 15 – 25 rokov získal Adam Hrebeňár, III. A, 1. miesto s vektorovou grafikou "Toppler", ktorá je autoportrétom. Práca zároveň postupuje do krajskej súťaže Výtvarné spektrum 2019, ktorej vyhodnotenie sa uskutoční 6. júna 2019 v múzeu v Humennom. Viac informácií: http://www.osvetapoprad.sk/vytvarny-salon.phtml?id3=92456

V II. polroku tak naši grafici digitálnych médií žnú úspechy: 1. miesto v regionálnej súťaži Cineama, 1. miesto v súťaži výtvarnej tvorby Výtvarný Salón a jeden z posledných úspechov, ktorému sa ešte budeme bližšie venovať v nasledujúcich článkoch, je postup dvoch projektov a žiakov Gabriel Horyl, Bibiána Mikluščáková a Richard Duľa, III. A, do celoslovenského finále súťaže Junior Internet, ktorý sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií, 5.-6. apríla v Bratislave.