Grafici zvíťazili v súťaži televízie JOJ Doporučený

Začiatkom tohto roka vyhlásila televízia JOJ súťaž pre študentov stredných škôl. Podmienkou bolo nakrútiť krátke video v dĺžke cca 60 sekúnd a položiť respondentom dve otázky - Prečo je dôležité byť súčasťou Európskej únie? Prečo je dôležité zúčastniť sa volieb do Európskeho parlamentu?  Za našu školu video spracovali grafici digitálnych médií - Bibiána Mikluščáková a Richard Duľa z III. A, ktorí pôsobia v školskej televízii Konekt. Ako respondenti vo videu účinkovali tiež žiaci III. A - Alena Zubajová, Michal Kopáč a Mário Škovrán. Študenti stredných skôl zo Slovenska mohli posielať svoje videá do 31. 3. 2019. V apríli a máji prebiehalo hlasovanie za jednotlivé súťažné videá. Ďakujeme všetkým, ktorí podporili svojimi hlasmi naše video, pretože žiaci III. A zvíťazili v súťaži TV JOJ a spolu s ôsmimi vybranými spolužiakmi boli pozvaní na návštevu televízie JOJ, aby spoznali zákulisie príprav spravodajstva. O priebehu návštevy v TV JOJ budeme informovať.

Článok: Návšteva TV JOJ

Čítať ďalej...

Úspech v celoštátnej prehliadke SOČ Doporučený

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná záujmová činnosť mladých perspektívnych a tvorivých študentov. Tento rok prebehol 41. ročník súťaže. Celoslovenská prehliadka odborných prác sa konala v dňoch 24. 4. – 26. 4. 2019 na SOŠ automobilovej v Košiciach. Do celoštátneho kola sa dostali tí najlepší študenti z jednotlivých krajských kôl SOČ. Súťažiaci obhajovali svoje projekty v 17 súťažných odboroch.
V silnej koknkurencie získal náš žiak Jozef Gallik III. miesto, s projektom spracovania konštrukcie a výroby vlastného CNC sústruhu. Realizácia tohto projektu mu trvala 2 roky.

Blahoželáme k úspechu!

Čítať ďalej...

2. miesto v krajskom kole SOČ

Na krajskom kole SOČ, ktoré sa konalo začiatkom apríla na SPŠ stavebnej v Prešove, získal Jozef Gallik, IV. C, II. miesto a postúpil do celoštátneho kola SOČ, ktoré sa uskutoční 25. a 26. apríla v Košiciach. Jožo nás fascinoval konštrukciou a výrobou vlastného CNC sústruhu.

Zároveň sa na krajskom kole SOČ zúčastnili aj žiaci Gabriel Horyl, III. A so svojím webovým projektom wowhordes.sk a Kristián Simkanič, III. A, ktorý predstavil vývoj svojej hry. 

Čítať ďalej...

1. miesto v krajskom kole súťaže Cineama Doporučený

V piatok a sobotu 12. – 13. apríla sme sa zúčastnili na krajskom kole súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2019, ktoré organizoval Prešovský samosprávny kraj a Podduklianské osvetové stredisko. Krajské kolo sa uskutočnilo v areáli hvezdárne v Roztokoch pri Svidníku. Miesto a prostredie bolo veľmi zaujímavé a pekné.

V piatok sa konala samotná prehliadka 54 súťažných filmov v troch vekových skupinách a rôznych žánrových kategóriách (dokumentárny film, hraný film, reportáž, animovaný film, videoklip…). Naše dva animované filmy opäť zabodovali a získlali sme dve prvé miesta.

1. miesto v kategórii autorov 16 – 21 rokov získal Adrián Minďaš zo IV. A, za animovaný film Vader zasahuje, ktorý bol vytvorený technikou Stop-motion zo stavebnice lego. Ten istý študent získal prvé miesto aj v kategórii nad 21 rokov za spoluautorstvo na filme Ťažkosti s kúzelnou paličkou, ktorý vytvoril v spolupráci s Jozefom Petrenčíkom. V sobotu sme sa zúčastnili workshopu animovaného filmu kde sme získali ďalšie vedomosti a skúsenosti s animáciou pri tvorbe krátkej animácie na tému „A predsa sa točí“ z rôznych materiálov. CINEAMA je celoslovenská postupová súťaž, ktorej odborným garantom je Národné osvetové centrum a patrí k vrcholným podujatiam v oblasti amatérskej filmovej tvorby a najlepšie filmy postupujú na celosvetovú prehliadku v rámci festivalu UNICA.

Čítať ďalej...

3. miesto v celoslovenskej súťaži Junior Internet Doporučený

Finále súťažnej konferencie JUNIOR INTERNET AMAVET 2019 sa uskutočnilo 5. a 6. apríla 2019 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Už 14 rokov je súťaž pre žiakov základných a stredných škôl živnou pôdou na objavovanie ich talentu v oblasti informačných technológií. Zúčastňujú sa jej začínajúci tvorcovia webu, grafici, dizajnéri, programátori mobilných aplikácií, blogeri a amatérski filmári, ktorých práce boli odbornou komisiou vybrané na celoslovenské finále.

Súťaž sa uskutočnila pod záštitou Richarda Rašiho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a už tradične pod záštitou prof. Márie Bielikovej, dekanky Fakulty informatiky a informačných technológií STU a Ladislava Mika, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Odborným garantom Junior Internet-u bola IT Asociácia Slovenska. Za našu školu postúpil do celoslovenského finále webový projekt BEAST MASTERY HUNTER GUIDE - wowhordes.sk, ktorý vytvoril Gabriel Horyl, III. A a projekt školskej televízie Konekt, ktorý prezentovali žiaci Bibiána Mikluščáková a Richard Duľa, III. A. Každý z projektov žiaci obhajovali pred odbornou porotou. Po ukončení prezentácie žiaci čelili otázkam od poroty a otázkam z publika prostredníctvom chatovacej služby slido.

Bibiána Mikluščáková a Richard Duľa získali 3. miesto v kategórii Junior Blog, ktorá bola zameraná na textové, video a audio blogy a iné video, či filmové projekty. Bibiána a Richard dokázali porotu zaujať nielen ukážkami svojej práce, ale aj nadšením a inováciami, ktoré priniesli do školskej televízie a zároveň aktivitami mimo školskej televízie na externej praxi v TV Levoča alebo pri tvorbe dokumentárneho filmu Kláštorisko. Zároveň žiaci predostreli svoju perspektívu venovať sa aj po skončení školy oblasti televízie, či filmu. 

Ďakujeme Bibiáne, Richardovi a Gabovi za skvelú reprezentáciu našej školy!

Čítať ďalej...

1. miesto v regionálnej súťaži Výtvarný salón Doporučený

Regionálna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Poprad, Kežmarok, Levoča bola vyhlásená organizáciou Podtatranského osvetového strediska v Poprade pod názvom: Výtvarný salón 2019. Poslaním súťaže je prezentácia neprofesionálnych umelcov v širokej škále výtvarných techník. Napomáha vyhľadávať a podporovať nové talenty a rozvíjať schopnosti starších a vyspelejších neprofesionálnych autorov. Zároveň vytvára priestor na prezentáciu najlepších prác v regionálnom kole i v ďalších postupových kolách v 56. ročníku súťaže.

Do tohoročnej súťaže bolo prihlásených 51 výtvarných prác. V  kategórii A: autori od 15 – 25 rokov získal Adam Hrebeňár, III. A, 1. miesto s vektorovou grafikou "Toppler", ktorá je autoportrétom. Práca zároveň postupuje do krajskej súťaže Výtvarné spektrum 2019, ktorej vyhodnotenie sa uskutoční 6. júna 2019 v múzeu v Humennom. Viac informácií: http://www.osvetapoprad.sk/vytvarny-salon.phtml?id3=92456

V II. polroku tak naši grafici digitálnych médií žnú úspechy: 1. miesto v regionálnej súťaži Cineama, 1. miesto v súťaži výtvarnej tvorby Výtvarný Salón a jeden z posledných úspechov, ktorému sa ešte budeme bližšie venovať v nasledujúcich článkoch, je postup dvoch projektov a žiakov Gabriel Horyl, Bibiána Mikluščáková a Richard Duľa, III. A, do celoslovenského finále súťaže Junior Internet, ktorý sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií, 5.-6. apríla v Bratislave. 

Čítať ďalej...

2. miesto na krajskom kole v bowlingu Doporučený

Dňa 20.12.2018 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo v bowlingu chlapcov a dievčat stredných škôl. Súťaže sa zúčastnili víťazi jednotlivých okresných kôl. Z 20 chlapcov sa Maroš Kupčo zo IV. C umiestnil na výbornom 2. mieste.
6. miesto získal Tomáš Božoň, IV. C.

 

Jozef Poracký

Čítať ďalej...

Úspech na súťaži ZENIT v strojárstve Doporučený

Zenit je súťaž „zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„ zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo. Cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov, rozvíjať odborné - teoretické vedomosti a odborno - praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve. Výsledkom súťaže sú samostatné tvorivé riešenia zadaných úloh.
Na 20. ročníku krajského kola súťaže ZENIT v strojárstve našu školu reprezentovali žiaci Filip Pješčák IV. C, Jozef Gallik IV. C, Andrej Benko III. D a Kamil Rusnák I. C. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti mali žiaci za úlohu vypracovať technologický postup a elektronický test, ktorý obsahoval otázky z učiva strojárskych predmetov. V praktickej časti bolo úlohou vyrobiť výrobok strojárskeho charakteru podľa výkresovej dokumentácie.
Po minuloročnom víťazstve sme obsadili 2. Filip Pješčák a 3. Jozef Gallik miesto na krajskom kole súťaže.

Výsledkami sme potvrdili, že v oblasti strojového obrábania patrí naša škola k veľmi úspešným.

Mgr. Samuel Vojtas

Čítať ďalej...

1. miesto v stolnom tenise žiakov SŠ Doporučený

Dňa 15.11. 2018 sa v telocvični SOŠ elektrotechnickej v Matejovciach uskutočnilo okresné kolo žiakov stredných škôl v stolnom tenise. Súťaže sa zúčastnilo 13 stredných škôl z okresu Poprad. Po výbornom výkone zvíťazili žiaci našej školy vo všetkých zápasoch, obsadili 1. miesto a postúpili na krajské kolo.
Našu školu reprezentovali: Ištocy Tomáš (III. B), Gabriš Martin (I. C), Gašparovič Tomáš (I. B), Kriak Matúš (I. B).
Výsledky našich žiakov:
Skupina A:
SOŠT Poprad - SOŠ elektr. Poprad - 4:0
SOŠT Poprad - Gym. D.Tatarku Poprad - 4:0
SOŠT Poprad - SSOŠ Poprad-Veľká - 4:0

Finálová skupina
SOŠT Poprad - SPŠ Poprad - 4:3
SOŠT Poprad - SOŠ Svit - 4:1
SOŠT Poprad - Gym. Kukuč. Poprad - 4:2

Ďakujeme žiakom za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov na krajskom kole.
Jozef Poracký
Čítať ďalej...

1. miesto v okresnom kole vo futbale SŠ Doporučený

poharDňa 17. 4. 2018 sa na futbalovom štadióne konalo okresné kolo vo futbale žiakov stredných škôl. Do finále postúpili víťazi troch skupín spolu s usporiadateľom turnaja, ktorým bola naša škola. Víťazmi turnaja sa stali naši chlapci, ktorí po bojovnom výkone získali 1. miesto.

Výsledky:
SOŠT Poprad - Gymnázium Kuk. Poprad 2:1
SPŠ Poprad - OA Poprad 1:0

o 3. miesto:
Gym. Kuk. Poprad - OA Poprad 1:0
o 1. miesto:
SOŠT Poprad - SPŠ Poprad 0:0 (2:0) na penalty

Poradie:
1. SOŠT Poprad
2. SPŠ Poprad
3. Gymnázium Kukučínova Poprad
4. OA Poprad

Ďakujeme žiakom za výborný výkon, vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme veľa úspechov na krajskom kole v Prešove.

Jozef Poracký

Čítať ďalej...