Prihláška na štúdium na vysokých školách

  • Napísal(a)  RNDr. Emília Rigdová

1. Tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium (bakalárske) si zakúpte v predajniach ŠEVT (napr. obchodné centrum MAX, papiernictvo Papyrus – Nám. sv. Egídia...).

2. Študenti maturujúci v tomto školskom roku (v roku 2016) si svoju prihlášku vyplnia podľa priloženého vzoru pre daný odbor štúdia na našej škole. Na štvrtej strane prihlášky nevyplňujete nič.

Absolventi našej školy (maturujúci v roku 2015 a skôr) si prihlášku vyplnia podľa vysvedčení, v prípade nejasností sa obrátia na výchovnú poradkyňu RNDr. Emíliu Rigdovú v čase na to vyhradenom – pozri nižšie.

3. Známky za jednotlivé ročníky si vyplňte podľa vysvedčení alebo podľa svojho katalógového listu, ktorý je uložený u triedneho učiteľa (absolventi podľa vysvedčení).

4. Prihlášky potvrdzuje (aj pre absolventov bezplatne) výchovná poradkyňa školy v čase na to vyhradenom – pozri nižšie v učebni č. 221, v zborovni školy alebo v kabinete č. 303.

K potvrdeniu prihlášky potrebujete:

- vyplnenú prihlášku,
- katalógový list od triedneho učiteľa (študenti 4. ročníka),
- originály vysvedčení 1. – 4. ročníka, prípadne všetkých vysvedčení z SOU + nadstavbového štúdia (absolventi školy).

5. Výchovná poradkyňa bezplatne potvrdzuje aj všetky fotokópie vysvedčení, certifikátov, diplomov, osvedčení a pod., ktoré potrebujete priložiť k prihláške na VŠ. Na ich potvrdenie je potrebné priniesť originály týchto dokumentov a ich fotokópie (v prípade vysvedčení obojstranné fotokópie). Potvrdenie výchovnou poradkyňou postačuje aj v prípade, ak príslušná VŠ požaduje k prihláške notárom overené fotokópie.

6. Upozornenie: Nenechávajte si potvrdenie prihlášky na poslednú chvíľu!

7. Poradenský deň (na pracovisku je výchovná poradkyňa 8.40 – 13.30, vyhradené konzultačné hodiny 8.40 – 10.20): každý PIATOK

Pozn.: Absolventov školy, ktorí ma potrebujú vyhľadať, prosím, aby využívali len vyhradený čas a najlepšie po dohovore so mnou (môže sa stať, že práve budem na porade alebo na služobnej ceste, ...). Ďakujem.

Kontakt:

RNDr. Emília Rigdová, výchovná poradkyňa
uč. č. 221, kab. č. 303
>> KONTAKTNÝ FORMULÁR <<