Výchovné poradenstvo

  • Napísal(a)  RNDr. Emília Rigdová

Kontakt:
Ing. Hana Geročová, výchovná poradkyňa
Učebňa č. 124, kabinet č. 303

Poradenský deň:
- nepárny týždeň: piatok od 8:40 - 13:00
- párny týždeň: piatok od 8:40 - 13:20

Konzultačné hodiny:
- každý týždeň: piatok od 8:40 - 11:15