Šikanovanie – informácie pre rodičov

 • Napísal(a)  RNDr. Emília Rigdová

Existuje množstvo definícií a opisov šikanovania. Mierne sa odlišujú, ale z veľkej časti hovoria o tom istom:

 • šikanovanie je zákerné, opakované zneužívanie sily alebo postavenia na trápenie, zámerné prenasledovanie, robenie príkoria,
 • šikanovanie pokrýva veľkú škálu vedomých, pretrvávajúcich a nevítaných činov medzi jednotlivcami a skupinami, ktoré sú charakterizované fyzickým, psychickým, sexuálnym násilím a iným utrpením,
 • šikanovanie je dané rozdielnou mocou medzi osobou, ktorá šikanuje a osobou, ktorá je šikanovaná. Táto rozdielna moc je rozpoznaná, a preto využívaná tým, kto šikanuje.

Tejto činnosti prepadajú osoby, ktoré sa snažia dosiahnuť uznanie prostredníctvom utrpenia a provokovania ostatných. Šikanujúci – agresor sa takto snaží zakryť svoju neschopnosť, zredukovať strach zo seba samého a nájsť stratené sebavedomie.

Vo väčšine prípadov sa šikanovanie berie ako záležitosť, ktorá sa odohráva v školskom prostredí. Môžeme sa s ním však stretnúť aj na miestach ako napr. nočné kluby, mládežnícke kluby, ihriská, športoviská, pracoviská, cez mobilné telefóny a internet, četové miestnosti či email.

Prevencia

 • Akékoľvek šikanovanie je potrebné oznámiť rodičom, učiteľom, polícii. Pomoc potrebujú najmä deti a mládež, ale ani dospelí nemusia byť dostatočne silní zvládnuť takéto zastrašovanie, vyhrážanie. Páchateľ sa po čase alebo trvalej ignorácii väčšinou unaví. Nájde si ale inú obeť, a preto je potrebné zastaviť jeho správanie, a tak pomôcť ďalšej obeti a aj samému útočníkovi.
 • Šikanovanie riešte okamžite. Niekedy začína takmer nenápadne, často však prerastie aj do fyzickej podoby, preto je potrebné riešiť situáciu už v počiatočnom štádiu.
 • Pri šikanovaní nech v žiadnom prípade dieťa neodpovedá, nereaguje a nijakým iným spôsobom nevytvára vzťah, spätnú väzbu, interakciu. Nie je to však také ľahké, ako to znie. Je prirodzenou reakciou sa brániť, snaha očistiť svoje meno a vysvetliť reálnu situáciu. Nikdy sa však nedohadujte s násilníkom. Nie je možné sa s ním rozumne dohovoriť, väčšinou to skončí ako diskusia s rozmaznaným dieťaťom alebo spurným teenagerom
 • Vytvorte medzi dieťaťom a sebou vzťah vzájomnej dôvery. Majte prehľad o aktivitách svojho dieťaťa. Buďte opatrný, nebuďte dotieravý pri kontrole dieťaťa, vzájomná dôvera je veľmi dôležitá. Prílišná kontrola by mohla dieťa dohnať ku skrývaniu a zatajovaniu činností. Netrestajte dieťa za to, čo nie je jeho chyba, môže vám prestať dôverovať a mať strach a neistotu pri zdôverovaní sa s nejakým problémom. Je potrebné sa s deťmi veľa rozprávať, upozorniť ich na rôzne nebezpečenstvá, zaujímať sa a vedieť, čo prežívajú v škole, kde a ako trávia voľný čas.
 • Komunikujte s inými rodičmi, učiteľmi, vymieňajte si informácie a poznatky. Pri podozrení, že je vaše dieťa šikanované v škole, konzultujte svoje podozrenie s triednym učiteľom, výchovným poradcom alebo členom vedenia školy (tel.. 052 788 08 10, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).
 • Môžete vyhľadať pomoc v poradenskom zariadení, najvhodnejšie sú centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v okresných mestách (u nás v Poprade na Ul. J. Curie 3760/2, tel. 052 7764944, mail. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Neustále sa informujte, vzdelávajte. Článok o šikanovaní nájdete aj na webe našej školy www.sostpoprad.sk v sekcii výchovné poradenstvo.