TEST POVOLANIA - Určený pre žiakov (nielen) 4. ročníka

  • Napísal(a)  RNDr. Emília Rigdová

Odporúčam vám test povolania pre študentov posledných ročníkov. Je spracovaný podľa osobnostných typov Johna Hollanda a jeho cieľom je pomôcť študentom lepšie poznať samých seba a svoje vlastné osobnostné charakteristiky pre lepší výber vyššieho vzdelania a budúceho povolania. Test je zadarmo pre každého a v samotnom teste nájdete tiež ďalšie inštrukcie pre spracovanie výsledkov. Cez zimu 2010 Dream Foundation organizuje tento test po celej Európe a vy máte šancu zapojiť sa tiež.