Výstava Miroslava Cipára v Tatranskej galérii v Poprade Doporučený

V mesiaci jún sme sa so skupinou žiakov II.A triedy zúčastnili na výstave v Tatranskej galérii v Poprade. V galérii sme okrem stálej expozície,sme mali možnosť vidieť aj výstavu významného slovenského maliara, kresliara, ilustrátora, typografa, krasopisca, tvorcu značiek a piktogramov - Miroslava Cipára. Obdivovať sme na nej mohli autorove maľby, grafiky, ilustrácie kníh, či návrhy na známe značky a piktogrami.

Návšteva výstavy fotografií Oko Objektívu v priestoroch Kina Tatran
V tom istom mesiaci sme si so skupinou žiakov III.A pozreli zaujímavú výstavu fotografií od autorov Michala Ďurinu, Filipa Hrebendu a Ľuboša Čerešnáka.

Mgr. Pavol Roško

Čítať ďalej...

Exkurzia v organárskej dielni Doporučený

„Nikdy ma nemotivovali peniaze.“

Máme radi záhady a tajomné miesta. Preto nám zvedavosť nedala a rozhodli sme sa odhaliť tajomstvo neobyčajného remesla- organárstva. Zaujímalo nás, samozrejme, aj konštrukčno-dizajnérske pozadie takého zložitého hudobného nástroja, akým organ je. Preto sme sa 19. 6. vypravili do neďalekej obce Hranovnica, kde sídli organárska firma Dielňa Bies. V komornej atmosfére nás jednotlivými pracoviskami, dielňami previedol zakladateľ pán Gabriel Bies.
Prehliadku sme začali v kancelárii, kde vznikajú podľa návrhov architekta a majstra organára trojrozmerné modely jednotlivých súčiastok a celkov nástroja. Tretiaci mali možnosť naživo vidieť uplatnenie 3D modelovania v praxi. Softvér bol síce iný, no princíp práce rovnaký. Videli sme, ako sa po týždňoch práce z modelu stáva konštrukčný výkres. Celá, asi 15cm vysoká zložka výkresov potom putuje do jednotlivých dielní. My sme začali v stolárskej, kde sú vyrábané drevené časti organu a tie sa postupne montujú do veľkého tela nástroja. Organová skriňa skutočne ukrýva neuveriteľne dômyselne zostrojený hudobný nástroj. Mali sme možnosť vidieť otvorený „malý“, domáci organ. Pri organe slovo malý znamená obrysovú veľkosť odhadom asi 4x2x1m. Zaujal nás nielen premyslený systém prenosu „signálu“ z klaviatúry ku píšťalám, ale najmä ich počet, tvary a veľkosti od maličkej píšťalčičky vysokej necelý centimeter, až po píšťalisko, ktoré nás i pri tomto „malom“ nástroji prevyšovalo aspoň o hlavu.
Nadišla chvíľka kultúry a my sme sa mohli započúvať do tónov rekonštruovaného organu. Mali sme možnosť počúvať aj drevo. Áno, drevo pripravené na výrobu píšťal má skutočne zaujímavý zvuk. Od dreva sme prešli ku kovom. Ocitli sme sa v dielni, kde sa vyrába z cínu a olova plech, ktorý po ďalšom spracovaní použijú na výrobu kovových píšťal. V píšťalárskej dielni sme si pozreli a vypočuli zvuk historických i čerstvo vyrobených píšťal, ktoré už o niekoľko dní budú zdobiť kostolný organ v Čenčiciach. Videli sme, ako sa píšťala vytvaruje, z akých častí sa skladá a dozvedeli sme sa, že pri jej výrobe musí majster píšťalár vykonať od 150 do 200 pracovných úkonov. Pri každej jednej. A v jednom nástroji je ich od niekoľkých desiatok po niekoľko stoviek...
Cez vysokú halu, kde sa organy zostavia a skúšajú, sme prešli do ladičskej dielne. Čakal nás tam „simulátor“ organu, na ktorom sa každá, drevená či kovová píšťala naladí. Tu sme sa stali aj svedkami priameho kontaktu so zákazníkom, ktorý si prišiel pozrieť dohodnutú objednávku. Napokon sme si vypočuli stručnú históriu firmy a niečo zo životnej cesty pána Biesa k takémuto tradičnému a zároveň netradičnému remeslu. Prezradil nám, že ho nikdy v práci nemotivovali peniaze, ale využitie svojich skúseností, schopností a vedomostí pre spoločné dobro. Ďakujeme mu za čas, ktorý nám venoval a tiež za malé občerstvenie, ktoré bolo bodkou za našou návštevou vo firme.
Ak sú vám slová organár, ladičská, píšťalár (v zmysle pracovníka vyrábajúceho píšťaly) a pod. neznáme, vedzte, že ich nenájdete ani v slovníku Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra. A predsa existujú ľudia, ktorí takúto prácu vykonávajú a aj pracoviská, ktoré sú takto označené..

Bc. Gabriel Mornár

Čítať ďalej...

Múzeum SNP v Banskej Bystrici Doporučený

Milí študenti,
dňa 13. júna 2018 sme so žiakmi II. B triedy navštívili Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Naša exkurzia sa začala o siedmej hodine ráno na železničnej stanici v Poprade. Nasadli sme do vlaku a plní očakávania sme sa vydali smerom na západ.
Náš prvý cieľ – prestupová stanica Vrútky. Po príchode vlaku sme zistili, že náš vlak, smerujúci do Banskej Bystrice, má meškanie takmer hodinu. To nám dalo možnosť preskúmať malé mestečko, ktoré sme navštívili po prvýkrát... Spoločnosť nám robili holuby, ktoré našli svoje útočisko práve na stanici. Samozrejme, radi sme sa s nimi podelili o desiatu od mamky.
Tesne pred poludním sme sa konečne dostali do Bystrice. A náš plán sa začal postupne napĺňať. Cesta do múzea preukázala tímového ducha triedy a potvrdila, že myšlienka v núdzi poznáš priateľa, naozaj platí.
Múzeum nám dalo mnoho informácií o histórii našej krajiny, o významných bojoch a ľuďoch, ktorí prežili 2. svetovú vojnu. Zistili sme, ako naša krajina vyzerala vo vojnových rokoch. Videli sme techniku, zbrane a uniformy, ktoré sa v tej dobe používali.
Na záver sme si všetci uvedomili, aké obrovské šťastie máme, že žijeme práve v mierovej dobe...

Milan Pankuch
B. Brošková

Čítať ďalej...

Vyhodnotenie olympiády z dejepisu pre II. ročník Doporučený

vedomosti

 

 
14. 6. 2018 sa v aule SOŠT uskutočnilo školské kolo olympiády z dejepisu pre 2. ročník.
Test obsahoval 35 úloh, ktoré riešilo 18 žiakov druhého ročníka.

Výsledky: 
1. miesto Zubal P.                     II. B 75 % 
2. miesto Kopáč M.                  II. A 68 %                
3. miesto Pankúch M.              II. B 59 %
                  Slavkovský J.           II.B 59 %
                  Ščavnický S.             II.B 59 %
                  


Ďalšie umiestnenia a správne odpovede poskytne Ing. H. Geročová. 


Ing. Hana Geročová

Čítať ďalej...

Exkurzie v múzeách v Košiciach Doporučený

EXKURZIA V LETECKOM MÚZEU V KOŠICIACH

22. 05. 2018 sme so žiakmi I.B navštívili Múzeum letectva v Košiciach. Múzeum poskytuje prehľad o technickom vývoji lietadiel, leteckých motorov, prístrojov a informácií súvisiacich s letectvom. Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o vývoji letectva už od prvých pokusov človeka dostať sa do vzduchu pomocou rôznych prostriedkov až po rozvoj kozmickej a raketovej techniky. Zaujímavosťou je Galéria prezidentských lietadiel, kde sme si mohli pozrieť originály lietadiel z európskych štátov, USA a Číny. Žiakov zaujala aj expozícia Cestnej dopravy, kde si obzerali historické modely motocyklov a automobilov. Prežili sme zaujímavý deň a určite sa tam ešte vrátime.

Ing. Mrkvicová, Ing. Bukovinský

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM

25.05.2018 sme so žiakmi III.B a III.C začínali školský deň trochu netradične. Zatiaľ kým ostatní spolužiaci sadali do školských lavíc, my sme boli na ceste do Košíc za novými poznatkami. Zavítali sme do Slovenského technického múzea a pozreli Sieň elektrických výbojov a expozíciu Oznamovacej elektrotechniky. V Sieni elektrických výbojov sme sa zoznámili s elektrostatikou a technikou vysokých napätí prostredníctvom dynamických ukážok a pokusov a v niektorých prípadoch aj s interaktívnym prístupom našich žiakov. Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o známych, ale aj menej známych vynálezcoch ako boli Otto von Guericke, August Toepler, James Wimshurst, R. J. Van de Graaff, Nikola Tesla, Michael Faraday, či Henry Cavendish. Ukázali nám elektrostatické generátory, rôzne typy Teslových transformátorov, Marxov generátor, prístrojový transformátor. Predviedli nám až 80 cm iskrové výboje – umelé blesky z Teslovho transformátora smerované do Faradayovej klietky, ktorej ochranu si poniektorí aj vyskúšali. Pozitívne je, že sme neboli len pasívni poslucháči, ale do niektorých pokusov sme sa mohli aktívne zapojiť a vyskúšať ich na „vlastnej koži“. Zoznámili sme sa s vývojom telegrafnej techniky, s vývojom elektróniek cez tranzistory až po integrované obvody. Pozreli sme si modely prototypov prvých Bellových telefónnych prístrojov, modely Murgašových patentov ako vlnomer, rotačné iskrište, magnetický detektor, elektrický transformátor vrátane modelu konštrukcie 60 m vysokej antény a vysielacej stanice vo Wilkes-Barre a mnoho iných zaujímavých exponátov. Bol to deň bohatý na informácie a zážitky a určite sa ešte do Technického múzea vrátime.

Ing. Mrkvicová, Mgr. Reibergerová

Čítať ďalej...

Vyhodnotenie olympiády z dejepisu pre I. ročník Doporučený

vedomosti

 
Už tradične sa začiatkom júna stretávajú žiaci na olympiáde z predmetu dejepis. Súťaže sa zúčastnilo 18 žiakov prvého ročníka študijných odborov. Prvé miesta ovládli žiaci I. A, blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť.

Žiaci mohli dosiahnuť maximálny počet 51 bodov zo 30 zadaní /úloh/.

Výsledky: 
1. miesto Jarabinský P.           I. A 73 % 
2. miesto Kužel V.                    I. A 71 % 
                 Mašlonka M.            I. A 71 %
3. miesto Olekšáková V.         I. A 67 %
                  Habaj J.                   I. A 67 %

Ďalšie umiestnenia a správne odpovede poskytne Ing. H. Geročová. 

Ing. Hana Geročová
Čítať ďalej...

Exkurzia ku Svetovému dňu sťahovavého vtáctva Doporučený

Dňa 31.05.2018, t.j. vo štvrtok ráno sa začal školský deň pre žiakov I.C triedy SOŠT v Poprade trochu inak. Naši programátori obrábacích a zváracích strojov a zariadení sa presunuli na ZŠ Dostojevského v POPRADE, kde sa zúčastnili environmentálnej exkurzie v rámci ktorej sa konala aj beseda ku Svetovému dňu sťahovavého vtáctva, ktorú viedla dlhoročná skúsená pracovníčka Štátnej ochrany prírody SR p. Martina Proháczková. P. Proháczková získala aj celoštátne ocenenie udelené ministrom Životného prostredia SR, na základe ktorého sa rozhodla, že chce po sebe aj niečo zanechať pre budúce generácie a zriadila environmentálnu učebňu na ZŠ Dostojevského v Poprade, kde sa konajú rôzne besedy, exkurzie a školenia venované hlavnej téme: environmentálna výchova detí a mládeže. 
Dôvodom našej exkurzie sa stala rastúca potreba ochrany prírody i biodiverzity, pričom naši žiaci mali možnosť vidieť filmovú projekciu, tiež prezentácie na aktuálne témy: Národné parky SR, odpady a ich triedenie, vretenica a iné druhy plazov vyskytujúce sa na území SR, Svetový deň sťahovavého vtáctva a tiež sfilmované odchytenie medveďa hnedého pracovníkmi TANAPu vo Vysokých Tatrách. 
V rámci diskusie mali žiaci veľa otázok, na ktoré im p. Proháczková vždy pohotovo odpovedala a tiež pre spestrenie uviedla zaujímavé príhody, osobné skúsenosti, ale aj varovania a odporúčania, ako napr. – pred čím si majú žiaci dávať pozor v lese, ako sa správať pri stretnutí s medveďom, čo robiť, ak človeka uhryzne vretenica, kliešte a s tým spojené prenášanie nebezpečných ochorení... a pod. 
Následne si mohli naši žiaci vyskúšať aj „pocitový chodník“ na vlastnej koži uprostred enviro-hier a tiež si prezrieť kroniku s fotografiami o postupnom vzniku učebne, vzácnu zbierku s popisom rôznych druhov živočíchov, vtákov, plazov, rastlín, machov, kameňov, drevín, atď. vo veľmi atraktívnej, moderne a pútavo vybavenej učebni školy. 
Táto exkurzia sa našim prvákom nesmierne páčila, každopádne bola prínosom pre nás všetkých a už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu a nové informácie v oblasti environmentálnej výchovy.

Mgr. Petra Mazureková, enviro koordinátor

Čítať ďalej...

KOČAP Doporučený

Od 21.5. - 23.5. sa uskutočnil KOČAP - kurz ochrany človeka a prírody III. ročníkov. V pondelok sme boli s chlapcami na paintbale, kde sa vystriedalo na cvičisku 48 chalanov. Počasie bolo super, tak aj akcia sa všetkým páčila. V utorok sme boli na turistike vo Vysokých Tatrách a to na túre zo Starého Smokovca až na Zamkovského chatu. Počasie nám tiež prialo tak sme si to pekne užili. V stredu sme všetci zregenerovali sily v aqacity Poprad.
Vo štvrtok sa uskutočnil I. ročník miešaných družstiev vo volejbale. Turnaja sa zúčastnilo 9 tried. Jedno veľké poďakovanie patrí všetkým dievčatám, ktoré si zahrali aj vo viacerých triedach, lebo bez nich by sa to nedalo uskutočniť!!
Celkové poradie:
I. miesto III. C
II. miesto II. D
III. miesto II. B

Víťazom gratulujem k výhre a ostatným chcem poďakovať za účasť a verím, že o rok sa zúčastní ešte väčší počet tried.

Mgr. Roman Poracký

Čítať ďalej...

Namakaný deň

Dňa 9.5.2019 sme sa zo žiakmi I.B, II.B a III.B zúčastnili akcie Namakaný deň konanej na Katedre počítačov a informatiky TU v Košiciach, ktorý bol súčasťou celosvetového podujatia s názvom Arduino Day 2018 rozšíreného o ďalšie platformy ESP8266, minipočítaču Raspberry PI, problematike IoT, hardvérovým hračkám a softvérovému vývoju pre embeded zariadenia.
Arduino Day je celosvetovou oslavou narodenín vývojovej dosky Arduino. V priebehu 24 hodín sa po celom svete organizujú rozličné akcie, na ktorých sa stretávajú ľudia zaujímajúci sa o Arduino a zdieľajú svoje skúsenosti alebo sa môžu niečo nové naučiť.
Akcia bola venovaná popisu otvoreného hardvéru a softvéru na baze Arduina, ESP8266, minipočítaču Raspberry PI, problematike IoT a ich aplikácii v praxi a vo vyučovacom procese.
Súčasťou boli tvorivé dielne, kde sa mohlo prakticky vyskúšať niečo s Arduinom. Bola pripravená Show Room, kde boli pripravené hotové projekty zrealizované s Arduinom a ľudia, ktorí ich vytvorili sa radi pochválili so svojimi skúsenosťami.
 

Ing. František Bukovinský, Bc. Peter Jurčík

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála