1. miesto v stolnom tenise žiakov SŠ Doporučený

Dňa 7.11.2019 sa v telocvični SOŠ Svit uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise žiakov SŠ.

Výsledky našich žiakov:
SOŠT Poprad - SSOŠ ul. SNP Poprad 4:0
SOŠT Poprad - SZŠ Poprad 4:0
SOŠT Poprad - SOŠ Horný Smokovec 4:0

Semifinále: SOŠT Poprad - SOŠ elektrotechnická Poprad 4:0

Finále: SOŠT Poprad - SSOŠ ul. 29. augusta Poprad 4:1

Naši žiaci po výbornom výkone zvíťazili vo všetkých zápasoch turnaja a obsadili 1. miesto.
Ďakujeme študentom za vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme športový úspech na krajskom kole.

Jozef Poracký

Čítať ďalej...

Systém evidencie a odhlasovania stravy Doporučený

Oznamujem stravníkom, že môžu využívať systém evidencie a odhlasovania stravy cez internet pomocou stránky: https://www.strava.cz/strava/stravnik/prihlaseni?zarizeni=9467&_prihlaseni=A&jazyk=sk

Odkaz na systém evidencie a odhlasovania stravy nájdete na školskej stránke pod položkou menu: SLUŽBY/EVIDENCIA A ODHLASOVANIE STRAVY

Prihlasovacie meno: priezviskomeno (napríklad kovacpeter)
Prihlasovacie heslo: váš variabilný symbol (napríklad 999)

Po prvom prihlásení do systému je možné na karte s názvom NASTAVENIE zadať nové heslo a e-mailovú adresu. Na karte OBJEDNÁVKY je možné pomocou zaškrtávacieho políčka zrušiť objednávku najneskôr do 7.30 h. v danom dni.
Pri raňajkách a večerách je možné zrušiť objednávku najneskôr do 14.00 h. v predchádzajúcom dni!
Na karte VÝDAJ je možné sledovať čas, kedy bol realizovaný výdaj stravy.

Stravníci môžu pre systém evidencie a odhlasovania stravy využívať aj mobilnú aplikáciu, ktorá je k dispozícii na stiahnutie na Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stravacz.stravacz&hl=sk
Čítať ďalej...

DEŇ PSK Doporučený

V rámci dňa Prešovského samosprávneho kraja, ktorý sa bude konať 12. novembra 2019 si aj naša škola pripravila veľa zaujímavých aktivít. Uskutoční sa prezentácia nášho regiónu, kde žiaci získajú základné informácie o PSK. V tento deň budú realizované rôzne besedy, návštevy, exkurzie a workshopy, ale hlavne vzájomné športové zápasy vo futbale a minivolejbale. A kto nastúpi? Vo vzájomnom zápolení sa stretnú družstvá SOŠT proti Gymnáziu Kukučínova. Príďte sa pozrieť, povzbudiť spolužiakov, ale hlavne sa zabaviť.
Všetci ste srdečne pozvaní.

plagat psk 2019

Deň PSK

 Reportáže z dňa PSK 2018

Čítať ďalej...

Návšteva Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi Doporučený

Dňa 28. októbra 2019, sme so žiakmi I.A triedy navštívili Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Priamo do centra mesta nás prilákala zaujímavá výstava pod názvom HOMMAGE à ALBERT MARENČIN. Presnejšie išlo o výstavu koláži Alberta Marenčina, ktorú sprevádzajú ukážky kníh, filmov a fotografických záberov zo súkromných archívov jeho synov.
Po získaní inšpirácie z tejto výstavy sme priamo vo výstavnej sieni aj my vytvárali naše vlastné koláže v rámci workshopu pripraveného pre žiakov.
Okrem prác Alberta Marenčina sme si pozreli celé výstavné priestory tejto galérie, kde sme obdivovali tieto výstavy: Paulína Halasová: YOU DESERVE ART!, ZÁHADY ZÁHRADY, stálu expozíciu Terra Gothica a stálu expozíciu Jozefa Hanulu.
Čítať ďalej...

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku Doporučený

Ako každý rok, tak aj 5. novembra 2019 sa v našej škole konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťaživého ducha prejavilo 34 žiakov. No test bol náročný, preto do druhého kola – ústnej časti – postúpilo len 14 žiakov, ktorí dosiahli aspoň 15 bodov. A tu už išlo do tuhého. Odpovede boli veľmi podobné a hodnotilo sa veľmi ťažko. No žiaľ, víťaz a zároveň postupujúci môže byť len jeden.
Tento rok ním je Dávid Hájek zo IV. A triedy s počtom bodov 56,5 a zároveň postupuje do okresného kola, ktoré sa uskutočni 15. januára 2020.
Na druhom mieste sa umiestnil a náhradníkom sa stal Gabriel Horyl zo IV. A s počtom bodov 47 a tretie miesto obsadil Matej Čurný z III. A, ktorý získal 45 bodov.
Tabuľku umiestnenia ostatných študentov môžete vidieť na nástenke anglického jazyka na prízemí.

Trom najlepším blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalšie kolo. Dávidovi držíme palce v okresnom kole.

Mgr. Ida Dubajová

Čítať ďalej...

Exkurzie vo firmách Whirlpool Slovakia, spol. s.r.o. a Scametatra, a.s. Doporučený

Dňa 29.10.2019 (utorok) sa žiaci II.C – odbor: programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a II.D – odbor: obrábač kovov zúčastnili exkurzie v dvoch fabrikách v Poprade – Matejovciach.

Vo firme Whirlpool Slovakia, spol. s.r.o., konkrétne vo výrobnom závode - nástrojáreň, sa naši žiaci mohli stretnúť s výrobou foriem a nástrojov, ktoré sú potrebné pre zhotovenie odliatkov a komponentov do pračiek. Žiaci videli reálne prostredie výroby, mohli si pozrieť klasické konvenčné obrábacie stroje – sústruhy, frézky, brúsky a taktiež moderné CNC obrábacie stroje i spôsob elektroerozívneho obrábania. V rámci exkurzie mali žiaci možnosť získať nielen nové poznatky, ale zároveň si prehĺbiť svoje doterajšie vedomosti z oblasti tepelného spracovania kovov, povrchových úprav a technológii obrábania materiálov. Následne naša exkurzia pokračovala do firmy Scametatra, a.s. nachádzajúcej sa v priemyselnom parku, ktorá sa zaoberá výrobou a montážou plastových výliskov. Spolu so žiakmi sme navštívili dve haly, kde sme sa bližšie oboznámili s technológiou lisovania plastových dielcov do pračiek, následne ich povrchovou úpravou a montážou. V obidvoch firmách mohli žiaci vidieť reálne pracoviská vybavené modernou technikou. Veríme, že uskutočnené exkurzie boli pre našich žiakov prínosom. Tešil nás ich záujem a najmä tá skutočnosť, že mohli získať reálny obraz o pracovnom prostredí i cenné informácie a rady od skúsených pracovníkov. Dúfame, že takto nadobudnuté poznatky dokážu naši žiaci zúročiť aj pri hľadaní si zamestnania po úspešnom ukončení štúdia na našej škole.

Mgr. Petra Mazureková, Ing. Richard Smetana

Čítať ďalej...

Erasmus+ - Bye, bye Portsmouth Doporučený

V utorok 29.10.2019 sa rozlúčime s krásnym mestom zvaným Portsmouth. Rozlohou vraj ako Poprad, ale zdá sa mi omnoho väčšie. Počas nášho pobytu sa mnohí z nás zlepšili v angličtine, či už naučením sa nových fráz alebo zlepšením slovnej zásoby. Každý z nás si z tejto dočasnej práce odniesol nové skúsenosti, ktoré nie vždy súviseli s jeho odborom, ale predsa sú to skúsenosti. Zážitkov tu bolo na každom kroku mnoho. Či už sme si vyšli na kopec a videli široko ďaleko alebo sa zašli okúpať do mora, ktoré síce nebolo najteplejšie, ale náš Dunajec je istotne chladnejší. Alebo sme sa mohli len tak vybrať do mesta na nákupy. V karaoke alebo tanečných kluboch bolo tiež zábavy dosť. Všetci sme tu zažili veľa dobrých chvíľ, či už spolu alebo s milými ľuďmi, ktorých je v tomto meste naozaj veľa. Odchádzame obohatení o nové zážitky a skúsenosti, ale zároveň sa tešíme domov na naše krásne Slovensko.

Autor: Viliam Kužel, Foto Ing. Hana Geročová

Čítať ďalej...

Exkurzia v spoločnosti Tatrasvit Doporučený

Naši študenti odboru grafik digitálnych médií si prezreli výrobné priestory spoločnosti a vypočuli niečo o histórii a súčasnom pôsobení firmy na trhu z úst p. Petra Antala, člena predstavenstva. Spoločnosť Tatrasvit Svit – Socks je najväčším výrobcom ponožiek a pančuchových nohavíc na Slovensku. V súčasnosti zamestnáva okolo 250 ľudí. Firma nadväzuje na tradíciu pletiarskej výroby, ktorú tu zaviedol Tomáš Baťa. Firma vyrába približne tri milióny párov ponožiek pre deti a dospelých a dvestotisíc kusov pančuchových nohavíc pre ženy a deti ročne. Okolo 80 percent produkcie smeruje na export – najmä do Nemecka, Rakúska, Švajčiarska a Talianska. V jednotlivých prevádzkach sme videli proces výroby ponožiek a iného tovaru od pletenia cez dokončovanie, tvarovanie až po kontrolu a balenie. Počas prvej časti exkurzie sme nachádzali aj známky prítomnosti grafika - dizajnéra a tvorcu, ktorá sa prejavovala v jednotlivých farebných geometrických tvaroch, vzoroch a postavách na hotových výrobkoch.
Práve ku grafikovi sme smerovali v druhej časti prehliadky. S patričnou hrdosťou a radosťou sme prijali fakt, že grafikom v spoločnosti je práve absolvent našej školy. Ukázal nám proces tvorby grafiky v programe Adobe Photoshop a jej prípravy do výroby. Mohli sme vidieť nielen materiály a vzorkovnice, ale aj hotové návrhy a produkty, ktoré sa ešte len pripravujú pre sezónny trh.
Zároveň naši grafici dostali informáciu o voľnej pracovnej pozícii grafika a tiež prebehli konzultácie o možnostiach spracovania maturitných projektov našich grafikov v spoločnosti Tatrasvit.
Čítať ďalej...

AHA! Krásna matematika – exkurzia v Prešove Doporučený

Zábava, hra, intuícia, logika a tímová práca. Týmito slovami by sa dal vyjadriť obsah exkurzie v Prešove na výstave s názvom AHA! Krásna matematika, ktorej sa zúčastnili žiaci III. B triedy. Okrem iného sa pozreli na Pytagorovu vetu, Eulerovu kružnicu či Ludolfovo číslo trochu inak – prakticky a inovatívne, cez pokusy s jednoduchými špagátikmi.

Výstava vytvára priestor pre predstavivosť, kde sú tvary postavené z tangramov, blokov či loptičiek, a deti sa tak môžu nenápadne pomocou hry dostať do tajomstiev matematiky. Zistia, že matematika nie je strašiak, ktorému rozumie len pár vyvolených, ale že ju nájdeme vo všetkých oblastiach života.

Bolo zaujímavé pozorovať, ako sa z takmer dospelých chlapov na chvíľu stali deti, ktoré spoločne skladali pyramídy, mosty bez klincov, či riešili problém parkovania pred obchodnými centrami. Videli, ako sa mnohé matematické zákony dajú krásne graficky znázorniť alebo rozpohybovať a takéto podanie je pre študentov ľahšie pochopiteľné a atraktívnejšie. Okrem takéhoto „nenápadného“ učenia sa však hlavne mohli vyhrať so skladačkami a stavebnicami – každý si určite našiel niečo, čo ho zaujalo.

Cesta domov bola plná zážitkov a diskusie o zábavnej matematike.

Mgr. Ida Dubajová, Mgr. Marta Reibergerová

Čítať ďalej...

Návšteva Galérie u anjela v Kežmarku Doporučený

Krásne jesenné počasie, žiaci III.A triedy spolu so svojimi majstrami odborného výcviku navštívili súkromnú Galériu u anjela v Kežmarku. Ich cesta za umením začala 18. októbra 2019, presne o 10 hod., kde ich privítala milá pani. Pri vstupe hneď zistili prečo galéria u anjela, lebo veľký anjel sa nachádza nad dverami galérie. Asistentka predaja porozprávala k vystavovaným dielam zaujímavosti a predstavila tvorbu slovenských autorov, ktorú v galérii ponúkajú na predaj. Prvé dielo, ktoré zaujalo žiakov, bolo od slovenského autora Nikolaja Feďkoviča, ktoré upútalo aj svojou cenou - 25 000€. Dielo, ktoré ich zaujalo obsahom bol aj obraz Mareka Ormandika. Mnohí sa zhodli, že keby mali neobmedzenú kreditnú kartu, tak by si vybrali diela od výtvarníčky Júlie Haluzovej, ktorej obrovská maľba sa nachádza aj v hoteli Kempinski na Štrbskom plese. Medzi favoritov patria aj úžasné výtvarné práce výtvarníka Róberta Bielika, či sklenené plastiky od uznávaného sklára Jána Zoričáka.

Návšteva galérie bola veľmi zaujímavá a už teraz sa všetci tešíme na ďalšie ponuky a výstavy, ktoré nám spestria vyučovací proces a otvoria nové zákutia výtvarného umenia.

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála