Pozývame Vás na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 25. januára 2019, od 8.00 do 15.00 hod.

Súťaž Vianočná pohľadnica Doporučený

Predvianočný čas na našej škole už tradične zvýrazňuje súťaž Vianočná pohľadnica. Cieľom tejto súťaže bolo orientovať žiakov študijného odboru Grafik digitálnych médií na nápaditosť, aby do svojho grafického návrhu zaradili kreativitu. A to bolo aj základným kritériom, pri hodnotení vianočných pohľadníc. Porotu najviac zaujal grafický návrh Tobiáša Galuščáka, ktorý najprv vytvoril ceruzkovú kresbu, následne obrázok digitalizoval a nakoniec koloroval  v grafickom editore Adobe Photoshop.
Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili a žiakom úspešných prác blahoželáme!

1. miesto - Tobiáš Galuščák, I. A 
2. miesto - Tomáš Bednarčík, I. A 
3. miesto - Adam Hrebeňár, III. A
Čítať ďalej...

PRO EDUCCO v Košiciach Doporučený

proeduccoŽiaci IV.A, IV.B a IV.C triedy sa 5.12.2018 zúčastnili akcie PRO EDUCCO.

Jej cieľom bolo oboznámiť sa so štúdiom na vysokých školách. Prezentovali sa školy z Bratislavy, Zvolena, Trenčína, Košíc a dokonca aj z Českej republiky – zo Zlína, Brna, Liberca a Prahy. Výber študijných programov bol veľmi pestrý – od technického zamerania, cez pedagogiku až po lekárstvo a lesníctvo.

Okrem štúdia na vysokej škole bolo propagované aj štúdium na stredných školách, pomaturitné štúdium, štúdium v zahraničí – Kanada a dokonca sa predstavili aj zamestnávatelia z okolia Košíc.

 Ing. Hana Geročová, Mgr. Ivana Sekeráková

Čítať ďalej...

Kvíz z náboženskej výchovy Doporučený

„Pôjdem namiesto neho!“

„Prečo, ja, Bože?“

„Zbohom, apočko!“

November bol venovaný životu rôznych svätých a preto študenti 1. a 2. ročníka sa na hodinách náboženskej výchovy dozvedeli viac o živote obyčajných ľudí, ktorí nielen slovami, ale hlavne skutkami ukázali, že byť svätým znamená byť úprimným – to čo hovorím, tak aj urobím.

Na konci mesiaca sme si pripravili kvíz s dvadsiatimi šiestimi otázkami, kde žiaci mali zakrúžkovať jednu správnu možnosť a tým sa presvedčiť, koľko toho sme si zapamätali z hodín náboženstva.

Neboli ste s nami na hodinách? To neprekáža. Tu vám posielame niekoľko informácií o svätých, blahoslavených:

„Pôjdem namiesto neho!“ Jednoduchá veta, ktorá zmenila život dnes už svätému Maximiliánovi Kolbemu, Poliakovi – františkánovi, ktorý počas 2. svetovej vojny v koncentračnom tábore Osvienčim dobrovoľne položil život za iného spoluväzňa . Paradoxom je, že tento väzeň, Poliak – František Gajowniczek, prežil koncentračný tábor a po vojne osobne dosvedčil, že spomínaný františkánsky kňaz položil zaňho život.

Svätý Páter Pio z Pietrelčiny, Talian, kapucín, kňaz, žijúci v 20. storočí. Bol druhým (po sv. Františkovi z Assisi) mužom na svete so stigmami (ranami umučeného Ježiša) na rukách a v boku. V modlitbe plakal a pýtal sa Boha: „Prečo práve, ja, Bože? Prečo mám tieto stigmy, veď si ich nezaslúžim ....“ Páter Pio spovedal približne 16 hodín denne a už počas jeho života došlo k mnohým zázrakom – uzdravenia tela a hlavne duše. Mal dar bilokácie – byť súčasne na dvoch miestach. Krátko pred smrťou stigmy samy od seba zázračne zmizli a lekári si tento jav nevedeli vysvetliť.

Blahoslavená Anka Kolesárová, 16- ročná Slovenka – pochádzajúca z Vysokej nad Uhom (okres Michalovce). Koncom druhej svetovej vojny, keď prechádzal front ruských vojakov, sa rodina Kolesarová skrývala v domácej pivnici. Jeden z vojakov, len tak zo zvedavosti, vošiel do pivnice a zbadal, že Anka je mladé krásne dievča. Zatúžil po nej. Anka ho odmietla a po posledných slovách: „Apočko (otecko), zbohom. Ježiš, Mária, Jozef!“, vojak dvakrát vystrelil. Jedna rana prešla lícom a druhá bola priamym zásahom do srdca. Anka bola na mieste mŕtva. Keďže sa v dedine stále bombardovalo, mohli ju pochovať až nasledujúcu noc. Anka zvolila radšej smrť ako stratu čistoty – panenstva. Tento rok je presne 74 rokov od jej smrti. Prvého septembra 2018, v Košiciach, bola Anka Kolesárová, mučeníčka čistoty, vyhlásená za blahoslavenú. Viac o nej nájdete na stránke: www.domcek.org.

Mgr. Ivana Sekeráková

Čítať ďalej...

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Doporučený

Posledné novembrové dni patrili aj olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry.
V troch častiach – test, slohová práca a ústna časť študenti prezentovali svoje vedomosti, zručnosti aj odvahu vystúpiť z radu a vyjadriť sa.
Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich vytrvalosť o odhodlanie prísť na olympiádu a výhercom srdečne blahoželáme. Prvé miesto postupuje na okresné kolo.

Výsledky prvých troch umiestnení:

1. a 2. ročník - KATEGÓRIA B:
1. miesto – Nikola Siváková, II.A – 48 b. – 83%
2. miesto – Želinský Martin, I.B – 43 b. – 74%
3. miesto – Koky Marek, II.C – 42 b. – 73%

3. a 4. ročník – KATEGÓRIA A:
1. miesto – René Bukovina, III.A – 48 bodov – 75%
2. miesto – Marcel Kubašek, IV.B – 43 bodov – 67%
3. miesto – Patrik Kožuch, IV.B – 40 bodov – 63%, Jozef Mačutek, IV.C – 38 bodov – 59%

Mgr. Ivana Sekeráková

Čítať ďalej...

Active English Week Doporučený

V dňoch od 19. do 23. novembra 2018 sa v našej škole uskutočnil zaujímavý týždeň s názvom „ACTIVE ENGLISH WEEK“, ktorý spočíval v intenzívnom 60-hodinovom kurze anglického jazyka pre prihlásených žiakov.

Lektorom bol „English native speaker“ David Schofiled z Liverpoolu. Vyučovanie prebiehalo výlučne v anglickom jazyku, bolo plné edukačných hier. Lektor sa snažil každému osobitne venovať a dával aj vtipné, no poučné príklady zo života a praxe. Bol ochotný vysvetliť nové slovíčka, ktorým sme nerozumeli, pomocou opisu alebo zahraním malých scénok spojených s rozprávaním. Rozvinul komunikáciu aj medzi žiakmi z iných ročníkov. Pre všetkých to bolo poučné i zábavné.

A tu si môžete prečítať názory niektorých zúčastnených žiakov.
Lea: Páčil sa mi milý prístup učiteľa, zábavná forma učenia, neustála komunikácia, veľa hier a samozrejme aj nové učivo.

Marcel: Lektor bol zábavný, panovala tu príjemná atmosféra, zaujali ma zábavné aktivity. No občas cvičenia trvali dlhšie, ako bolo potrebné, kvôli začiatočníkom. Kvôli pomalému tempu som sa občas aj nudil.

Radka č. 1: Kladne hodnotím prístup učiteľa, novú slovnú zásobu, ktorú som si osvojila, nebol problém niečo vysvetliť. Negatívom bolo to, že úroveň angličtiny u študentov bola rozdielna.

Radka č. 2: Bol to pre mňa zábavný štýl učenia, zaujal ma vtipný učiteľ so skvelou angličtinou, skvelý a rýchly spôsob komunikácie.

Lukáš: Pozitívne hodnotím fakt, že lektor hovoril len po anglicky, bola to zábavná forma učenia, no vadil mi veľký rozdiel v angličtine medzi žiakmi.

Richard: Hovorím kurzu len: YES, lebo som sa trochu naučil komunikovať v anglickom jazyku, získal som novú slovnú zásobu a hlavne lektor mi vysvetlil slovíčka, ktorým som nerozumel.

Mirka: Zaujala ma zábavná forma výučby, pozitívny prístup lektora, dobrá angličtina.

Silvia: Konečne sme sa učili hravou formou, bol čas venovať sa každému, aj keď nás bolo viac, skvelý prístup lektora a ochota veci vysvetliť aj viackrát.

Dávid č. 1: Pomohlo mi to zdokonaliť sa v komunikácií v angličtine, prekonal som komunikačnú bariéru a rozšíril som si slovnú zásobu.

Dávid č. 2: Lektor sa venoval každému zvlášť a celý týždeň bol zábavný.

Milan: Oceňujem, že lektor sa venoval každému zvlášť a bol zábavný, rozšíril som si slovnú zásobu.

Slavo: It was very very very good, nenudil som sa pri ňom, rýchlo to zbehlo a bol vtipný.

Nikola: Vyučovanie sa nieslo vo forme hier, veľa sme konverzovali v angličtine a bolo to zábavné vyučovanie.

Bibiána: Stále sme sa rozprávali čím sme vlastne spojili zábavu s učením hoci niektorým veciam som rozumela

Alena: Učili sme sa formou hier, LEN hier, žiadne vysvetľovanie slovenskými slovami, lektor vysvetľoval slovo, ktorému sme nerozumeli, opisom alebo príkladmi, jednoduchá, občas ťažšia slovná zásoba.

Monika: Páčil sa mi milý prístup učiteľa a zábavná forma učenia.

Ako ste si z reakcií spolužiakov mohli prečítať, kurz mal pre nás zmysel a sme radi, že sme sa zúčastnili. Určite by sme to odporučili žiakom z nižších ročníkov a niektorí by sa radi zúčastnili aj budúci rok. Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. lvane Karpatyovej a Mgr. Ide Dubajovej, ktoré nám to umožnili.

Lukáš Friedman a Radka Ilčíková, IV. A

Čítať ďalej...

Digital Media Conference 2018 Doporučený

Skoro ráno 29. novembra 2018 sme sa vybrali do Prahy. Čakala nás, ako je už v novembri zvykom, konferencia o 2D a 3D grafike, virtuálnej realite, videu, softvérových a hardvérových novinkách.

O deviatej ráno sme vystúpili pred OC Vivo! Hostivař Praha. Už pred vstupom do budovy nás čakalo neplánované príjemné prekvapenie. Stretli sme sa s jedným z prednášajúcich, absolventom našej školy, v súčasnosti študentom VŠMU FTF študijného odboru kameramanská tvorba a vizuálne efekty v Bratislave, s Vladimírom Mrkvicom. K Vladovi a ďalším prekvapeniam sa vrátime v osobitnom článku.

Ďalšie kroky smerovali k registrácii a do kinosály. Program konferencie začal veľmi pôsobivou a precízne pripravenou prezentáciou Bringing a T.rex back to life v podaní Guntera Nikodima. Na obrovskom plátne kina sa objavilo dôverne známe prostredie Cinema 4D. Menej známe už boli pracovné postupy a využitie nástrojov, funkcií, xpressa… vytváranie a nastavovanie animácie, od takmer nepostrehnuteľných detailov na tele Trexa, pohyb oka, až po komplex pohybov celého kolosu. Nevynechal prípravu materiálov a textúrovanie. Rozsiahly projekt prezentovaný desiatky minút nenechal chladnými ani tých z nás, ktorí sa v rámci vyučovania a praxe v našej škole k modelovaniu ešte nedostali. Kratučká prestávka a už sa pred plátnom objavil Vlado Mrkvica. Predstavil nám 3 vlastné projekty, na ktorých ilustroval možnosti spájania rôznych techník a technológií. Dôraz kládol na efektivitu Skrátka to, čo aj naši študenti potrebujú – čo najkratšou cestou k požadovanému výsledku. Samozrejme poctivou prípravou a dôslednou realizáciou spojenou so správnou voľbou technických prostriedkov. V krátkosti môžeme zhrnúť prednášku parafrázovaním Vlada: Nehraj sa s tým a nech to vyzerá! Obsiahlejšie o prezentácii v sľúbenom ďalšom článku.

Do obeda sme stihli ešte prednášku o novinkách firmy Wacom a ich grafických tabletoch. Grafický tablet s 24“ a 32“ displejom je – alebo aspoň môže byť – snom každého z nás grafikov, ktorí to s vytváraním vlastnej grafiky myslíme vážne. Precíznosť a presnosť, s akou tablety plnia „príkazy“ obsluhy, sú chvályhodné, rovnako ako príslušenstvo, ktoré uľahčuje a zefektívňuje prácu s ním.

Nasledovala prestávka, počas ktorej sme si mohli oddýchnuť, občerstviť sa a aj vyskúšať Wacomy, hardvérové riešenia pre tvorbu 2D/3D grafiky, odovzdať lístky do tomboly.

Po cca štyridsiatich minútach začala prezentácia noviniek C4D. Viedol ju Glenn Frey, ktorého sme si veľmi dobre pamätali z minulého roku vďaka jeho bezprostrednému prístupu a veľmi živej prezentácii. Obrazom a slovom predstavil najvýraznejšie zmeny a novinky, textom doplnil zoznam o menej významné doplnky.

Ondřej Vaňka z RenderWawes nám predstavil Quine Engine ako vizualizačný a simulačný nástroj (osvetlenie, virtuálna kamera, animácia, materiály), implementovateľný do rozhrania programu, v ktorom pracujete, napr. aj v C4D. Viac si môžete pozrieť a prečítať na http://renderwaves.com/quine-engine/.

Václav Štajner z QNAP prezentoval možnosti rýchleho a bezpečného spoločného využívania i zálohovania dát. Počas prestávky sme sa pristavili aj pri ich stánku a nechali sme si vysvetliť, ako ich systém funguje a aké možnosti ponúka. Zaujala nás hlavne konektivita a rýchlosť zariadenia. Viac nájdete na https://www.qnap.com/cs-cz/.

Posledná prezentácia začala asi o pätnástej hodine. Jan Brukner (BrainzVR, http://brainzvr.cz/) ju nazval Virtuálna a rozšírená realita pri oslavách výročí v troch kútoch sveta. Videli sme prípravu a realizáciu troch rôznych projektov zameraných na oslavu/zábavu, v ktorých hlavnú úlohu hrala virtuálna a zmiešaná realita. Sledovali sme, aká dôležitá je úvodná fáza projektu, čiže dôsledný brainstorming, návšteva konkrétneho miesta, pochopenie súvislostí. Bolo zaujímavé sledovať, ako sa práca vyvíjala, postupne smerovala ku konkrétnemu výsledku a hneď sme mohli vidieť, aké bolo využitie a odozva objednávateľov i používateľov.

Ukončenie konferencie bolo tradične spojené s tombolou. Spokojní, ale aj značne unavení sme sa peši presunuli do objektu Toulcúv dvúr, kde nás čakali pripravené vykúrené izby s ustlanými posteľami. Odolali sme im len pre vidinu teplej večere, po ktorej sme (na „dokŕmenie“) navštívili neďaleký obchod s potravinami. Do večierky už mali študenti osobné voľno. Zaspať nebol problém.

Na druhý deň sme sa zobudili do chladného a zamračeného rána. Náladu nám vylepšili raňajky zo švédskych stolov, kde si každý mohol prísť na svoje.

Naše ďalšie kroky smerovali na opačný breh Vltavy, do Národného technického múzea, kam sme dorazili asi po 45 minútach cesty električkou. Zaujímala nás hlavne výstava „Tiskařství“ a televízne štúdio. Pozreli sme si aj výstavu dopravy a niekoľko ďalších. Podrobnejšie sa im budeme venovať tiež v osobitnom článku.

Pred nami bol už len záverečný presun na železničnú stanicu a cesta späť do Popradu.

Organizátorom konferencie ďakujeme za pozvanie, vedeniu našej školy za možnosť zúčastniť sa podujatia a za finančnú podporu pre študentov, rodičom zúčastnených študentov za pomoc a podporu a napokon samotným študentom za vzorné správanie a reprezentáciu školy.

VMrkvica

 Tento ročník bol špeciálny pretože jednu z prednášok na konferencii mal náš bývalý študent Vlado Mrkvica, ktorý študoval na našej škole v rokoch 2008 – 2012. Vlado v súčasnosti pôsobí v Bratislave, venuje sa 3d grafike a VFX (vizuálnym efektom). 

 

Čítať ďalej...

Úspech na súťaži ZENIT v strojárstve Doporučený

Zenit je súťaž „zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„ zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo. Cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov, rozvíjať odborné - teoretické vedomosti a odborno - praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve. Výsledkom súťaže sú samostatné tvorivé riešenia zadaných úloh.
Na 20. ročníku krajského kola súťaže ZENIT v strojárstve našu školu reprezentovali žiaci Filip Pješčák IV. C, Jozef Gallik IV. C, Andrej Benko III. D a Kamil Rusnák I. C. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti mali žiaci za úlohu vypracovať technologický postup a elektronický test, ktorý obsahoval otázky z učiva strojárskych predmetov. V praktickej časti bolo úlohou vyrobiť výrobok strojárskeho charakteru podľa výkresovej dokumentácie.
Po minuloročnom víťazstve sme obsadili 2. Filip Pješčák a 3. Jozef Gallik miesto na krajskom kole súťaže.

Výsledkami sme potvrdili, že v oblasti strojového obrábania patrí naša škola k veľmi úspešným.

Mgr. Samuel Vojtas

Čítať ďalej...

Magneticko - múzejná hodinka v STM v Košiciach Doporučený

MAGNETICKO - MÚZEJNÁ HODINKA – Slovenské technické múzeum

16.11.2018 sme so žiakmi III.B triedy prijali pozvanie do Slovenského technického múzea v Košiciach na Magneticko - múzejnú hodinku. Interaktívna hodinka bola zameraná na magnetizmus, magnetické javy, jednosmerný prúd a elektromagnetickú indukciu. Predviedli nám ukážku Oerstedtovho pokusu z roku 1820, v ktorom vlastne dokázal, že magnetizmus a elektrický prúd spolu súvisia. Bol nám vysvetlený princíp elektromagnetickej brzdy. Videli sme jednosmerný motor z roku 1855, homopolárny motor, Jedlíkov motor, sériový motor a zároveň nám vysvetlili princíp fungovania týchto motorov. Mohli sme si vyskúšať magnetickú levitáciu a tiež rôzne pokusy s magnetmi. Nazreli sme trochu aj do budúcnosti ako využiť magnety v praxi aj pomocou mobilnej aplikácie. Bol to zaujímavý deň, bohatý na informácie a zážitky a určite sa ešte do Slovenského technického múzea vrátime.
 

Ing. Eva Mrkvicová, Mgr. Marta Reibergerová

Čítať ďalej...

Olympiáda z anglického jazyka Doporučený

Dňa 14.11.2018 sa žiaci SOŠT Kukučínova zúčastnili školského kola Olympiády z anglického jazyka. Písomnú (gramatickú) časť absolvovalo 32 žiakov všetkých vekových kategórií, pričom jedna študentka spadala do skupiny 2C2 (anglofónna skupina). Na ústnu časť postúpilo 10 žiakov a ich úlohou bolo viesť dialóg (role play) v dvojiciach a následne samostatne vytvoriť príbeh podľa predloženého obrázku.
Na základe získaných bodov sa na prvých troch pozíciách umiestnili:

1. Oliver Alexa - III.C
2. Lukáš Hayden - IV.C 
3. Marcel Miľovčík - IV.A

Umiestneným srdečne blahoželáme a Oliverovi prajeme veľa šťastia v okresnom kole, ktoré sa bude konať dňa 16.1.2019.

Mgr. Ivana Karpatyová
Čítať ďalej...

1. miesto v stolnom tenise žiakov SŠ Doporučený

Dňa 15.11. 2018 sa v telocvični SOŠ elektrotechnickej v Matejovciach uskutočnilo okresné kolo žiakov stredných škôl v stolnom tenise. Súťaže sa zúčastnilo 13 stredných škôl z okresu Poprad. Po výbornom výkone zvíťazili žiaci našej školy vo všetkých zápasoch, obsadili 1. miesto a postúpili na krajské kolo.
Našu školu reprezentovali: Ištocy Tomáš (III. B), Gabriš Martin (I. C), Gašparovič Tomáš (I. B), Kriak Matúš (I. B).
Výsledky našich žiakov:
Skupina A:
SOŠT Poprad - SOŠ elektr. Poprad - 4:0
SOŠT Poprad - Gym. D.Tatarku Poprad - 4:0
SOŠT Poprad - SSOŠ Poprad-Veľká - 4:0

Finálová skupina
SOŠT Poprad - SPŠ Poprad - 4:3
SOŠT Poprad - SOŠ Svit - 4:1
SOŠT Poprad - Gym. Kukuč. Poprad - 4:2

Ďakujeme žiakom za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov na krajskom kole.
Jozef Poracký
Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála