Deň učiteľov

„Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy, nie je ničím, iba tým, čím ho robí výchova.“
Johann Amos Comenius

tulipany vo vazeMilí kolegovia,
dovoľte mi v mene vedenia SOŠ technickej v Poprade a mojej osoby pri príležitosti Vášho sviatku Dňa učiteľov poďakovať Vám za zodpovednú a náročnú prácu, ktorú robíte pre naše deti, rodičov a celú spoločnosť. Zvlášť v týchto náročných časoch, ktoré postihli už celý svet.
Práca učiteľa má radostné, ale i ťažké chvíle. A teraz pociťujeme určite viac tých ťažkých. Pracovať v školstve nie je ľahké, vyžaduje si to znalosti, veľa trpezlivosti, umu, lásky, dobroty a porozumenia, ale na druhej strane je príťažlivé, prináša i veľkú radosť, tvorivosť, veľa zážitkov a učiteľovho kumštu v každej, aj mimoriadnej situácii zaujať a byť takto na diaľku kreatívny. Veď nie nadarmo sa hovorí, že:
„... jeden deň s dobrým učiteľom, je viac ako 100 dní samoštúdia.“

Práve v tomto náročnom období pre nás všetkých Vám chcem z celého srdca úprimne zaželať, aby sa tie ťažké chvíle z našej práce čo najrýchlejšie vytratili, a aby tých úsmevných bolo čo najviac, aj keď musíme byť všetci veľmi  trpezliví, zodpovední a obetaví.
Rád by som Vám zaželal všetko najlepšie do profesionálneho, ako aj osobného života, aby ste si svoj sviatok, ktorý sa oslavuje vždy 28. marca v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, učiteľa národov, užili hlavne v pevnom zdraví so svojimi rodinami a na diaľku spolu so svojimi kolegami a samozrejme aj žiakmi a ich rodičmi. Nad mnohými skutočnosťami začneme premýšľať, až keď prechádzame niečím negatívnym, už či je to choroba, bolesť, samota, strata, ani si neuvedomujeme, že možno aj to negatívne je našim učiteľom, ktorý nás učí pokore, súcitu a láske, ... Pri príležitosti nášho spoločného sviatku ešte raz ďakujem celému kolektívu, všetkým našim pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa rozhodli venovať svoj profesionálny potenciál, znalosti, ale i srdce práci, ktorá vychováva našu budúcu generáciu a prajem Vám naďalej veľa pracovného elánu, tvorivých síl a životného optimizmu.

Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ školy

Čítať ďalej...

Vyučovanie na školách je prerušené do odvolania Doporučený

Zdroj: Vyhlásenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

„Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

„Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

Čítať ďalej...

Oznam pre verejnosť Doporučený

V zmysle usmernenia ministerky školstva zo dňa 12. marca 2020 má byť vyučovanie prerušené v období od 16. do 27. marca 2020. Na uvedené obdobie vydávam pre verejnosť tieto pokyny: 

- Prísny zákaz vstupu do všetkých budov školy tu nezamestnaným osobám, vrátane študentov a rodičov,
- administratívnu agendu bude škola vybavovať na základe žiadostí doručených elektronicky, písomne (poštou, príp. do schránky pri vstupe do školy) alebo telefonicky, najlepšie po vzájomnej dohode deň vopred na telefónnych číslach: 052/788 08 11, klapky 19, 21, 10, 22, 35, 40, 44,
- ak to bude nevyhnutné je vstup do budov dovolený iba v ochranných rúškach!
Čítať ďalej...

Oznam pre žiakov - vyučovanie počas študijného voľna Doporučený

V zmysle usmernenia ministerky školstva zo dňa 12. marca 2020  má škola zabezpečiť samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami. V tomto usmernení sa dozviete aj nové informácie o ďalšej organizácii školského roka (napr. maturitné skúšky, ...).

Oznamujeme žiakom, aby sledovali elektronickú komunikáciu s vyučujúcimi (predovšetkým Edupage, Google učebňa, Messenger, mailová komunikácia - tak ako boli aj doteraz zvyknutí komunikovať s jednotlivými vyučujucimi) a v období od 16. do 27. marca 2020 plnili úlohy, či podnety na samoštúdium zadané elektronickým spôsobom.

Vyučovanie bude prebiehať od 17. marca 2020 formou elektronickej komunikácie, denne v čase od 9.00 do 12.00 h.!!! Preto buďte v tomto čase pripojení a odovzdávajte pridelené úlohy podľa stanovených termínov.

Upozorňujeme všetkých žiakov, aby v médiách a aj na našej stránke sledovali vývoj situácie a informácie, ktoré budú priebežne aktualizované.
Chceme, len pripomenúť, že študijné voľno resp. karanténa neznamená „PRÁZDNINY“, preto je nutné, aby ste čas doma venovali štúdiu podľa pokynov vyučujúcich, nestretávali sa a nechodili zbytočne do obchodných centier. Maturanti využite prerušenie vyučovania aj na intenzívnu prípravu na praktické maturitné skúšky, zamerajte sa na prácu na svojich maturitných projektoch, presne podľa pokynov majstrov. Všetkých žiakov ešte raz vyzývame k tomu, aby sa počas nasledujúcich dní a týždňov zdržiavali predovšetkým doma, necestovali, obmedzili stretávanie s inými ľuďmi.

Čítať ďalej...

Riaditeľské a študijné voľno v súvislosti so šírením COVID-19

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

V súlade s pokynmi predsedu Prešovského samosprávneho kraja vyhlasujem na piatok, 13. marca 2020 podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „riaditeľské voľno" z dôvodu zníženia rizika šírenia sa ochorenia COVID-19. Tento pokyn platí pre zajtrajší deň

Riaditeľské voľno sa týka žiakov školy, nie pedagogických a nepedagogických zamestnancov, tí pokračujú ďalej v riadnom zamestnaní.

Z ROZHODNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU

Od pondelka, 16. marca 2020  sú na území Slovenska zatvorené všetky školy pre vyučovací proces, minimálne do piatka 27. marca 2020.
To znamená, že od pondelka žiaci ostávajú v domácom prostredí, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci sú v práci a vykonávajú činnosti, ktoré nie sú spojené s priamou vyučovacou činnosťou, a to podľa pokynov svojich nadriadených.

Čítať ďalej...

Nové pokyny v súvislosti so šírením koronavírusu

Od 10. marca 2020 prebieha vyučovanie podľa riadneho rozvrhu hodín. Tí žiaci, ktorí boli dnes neprítomní z dôvodu podozrenia na koronavírus v domácej karanténe, zostávajú v domácej karanténe minimálne do stredy, potom nech sa telefonicky skontaktujú so svojím triednym učiteľom a budú ho informovať o svojom aktuálnom zdravotnom stave.

NOVÉ POKYNY MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SR KU KORONAVÍRUSU

Čítať ďalej...

2. miesto v regionálnom kole súťaže Cineama 2020 Doporučený

CINEAMA je celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby, ktorá sa koná od roku 1995 a nadviazala na súťaže a prehliadky, ktoré sa pod rôznymi názvami konali od roku 1960 (Celoslovenská prehliadka amatérskych filmov, Celoslovenská súťaž amatérskeho filmu, Celoslovenská súťažná prehliadka amatérskych filmov a videoprogramov a Celoštátna tvorivá súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby a videotvorby). Súťaž sa koná každý rok a nie je tematicky zameraná. Je určená deťom, mládeži a dospelým, ktorí súťažia v troch vekových skupinách a vo viacerých žánrových kategóriách: dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film.

28. ročník regionálnej prehliadky filmov CINEAMA 2020 sa konal 27. 2. 2020  v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Tento rok sa do súťaže zapojili žiaci IV. A  Richard Duľa a Bibiána Mikluščáková s krátkym dokumentárnym filmom Kláštorisko a s reportážou s režisérom a scenáristom Antonom Majerčíkom. V kategórii reportáž a dokument získala dokumentárna snímka Kláštorisko 2. miesto a reportáž s Antonom Majerčíkom čestné uznanie a súťažná práca Kláštorisko zároveň postupuje na krajské kolo 24.- 25. 4. 2020 vo Svidníku.

Čítať ďalej...

2. miesto v krajskom kole v bedmintone žiakov SŠ Doporučený

Dňa 26.2.2020 sa v športovej hale Zámoček v Poprade-Matejovciach uskutočnilo krajské kolo v bedmintone žiakov stredných škôl. Súťaže sa zúčastnilo 5 stredných škôl z Prešovského kraja, víťazi okresných kôl. Našu školu reprezentovali žiaci Ištoci Tomáš, IV. B a Vu Thanh Tuan, III. B.

Výsledky vašich žiakov:
SOŠT Poprad - Gymnázium Levoča - 1:2
SOŠT Poprad - Gymnázium Kežmarok- 3:0
SOŠT Poprad - SPŠ Prešov - 2:1
SOŠT Poprad - Súkromné Gymnázium Sabinov - 2:1

Poradie:
1. Miesto: Gymnázium Levoča
2. Miesto: SOŠT Poprad
3. Miesto: SPŠ Prešov
4. Miesto: Súkromné Gymnázium Sabinov
5. Miesto: Gymnázium Kežmarok

Naši žiaci hrali výborne a zvíťazili v troch zápasoch a po urputnom boji prehrali len jeden zápas, s víťazom krajského kola a obsadili veľmi pekné 2. miesto.

Ďakujeme žiakom za vzorné reprezentovanie našej školy.

 
Čítať ďalej...

Lyžiarsky výcvik Doporučený

V dňoch 10. - 14. a 17. - 21. februára sa naši žiaci zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese. Výcviku sa zúčastnilo spolu 5 tried. V prvom turnuse to boli triedy I.A, I.D a II.A, v druhom turnuse zase triedy I.C a II.B. Odborný dohľad im robili pani učiteľky Geročová, Karpatyová, Mazureková a páni učitelia Poracký, Trajčík, Čapla a Šramko. Žiaci aj učitelia zo začiatku bojovali so silným vetrom a nie najlepším počasím, ale  vynahradili si to príjemnou
športovou atmosférou a horou zážitkov. Tešíme sa na ďalší rok.
Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála