Návšteva Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi Doporučený

Dňa 10. mája 2019, sme so žiakmi II.A triedy po 1-krát navštívili Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Do metropoly Spiša nás prilákala zaujímavá výstava pod názvom A-Z dizajn digitálneho písma na Slovensku, ktorá je venovaná typografii a prezentuje 26 písiem od vybraných autorov. Podkladom k výstave je publikácia FontsSK, mapujúca 30 rokov tvorby digitalizovaného písma na Slovensku.

Okrem už spomínanej výstavy sme sa zaradili medzi návštevníkov aj výstavy Križovatky nápadov/ Crossroads for ideas. Medzinárodný projekt konfrontuje tri regióny Slovenska s troma regiónmi vo Veľkej Británii (Anglicko, Škótsko, Wales) formou fotografických výstupov z umeleckých stáží.

Pre veľký záujem nás milé sprievodkyne zobrali aj na ďalšiu výstavu BAHAMA, ktorá mapuje tvorbu trojice autorov, ktorí vytvorili zoskupenie BAHAMA v 70. rokoch 20. storočia: fotograf Pavol Breier (*1952), výtvarník Peter Horváth (*1949) a historik umenia Radislav Matuštík (*1929 – †2006).

A bonusom od nich pre nás bola sprievodná projekcia známej košickej fotografky Leny Jakubčákovej, zobrazujúcej neobyčajný život poslednej obyvateľky dnes už neexistujúcej dediny na východe Slovenska, ktorá je od r. 1966 ponorená pod hladinou priehrady Ružín – „Baba z lesa“.

Galéria nás očarila prekvapivo veľkou rozlohou a ponukou výstav, ktoré sa nám páčili a niekedy v budúcnosti budú určite naše kroky smerovať do Galérie umelcov Spiša... 

Čítať ďalej...

Úspech v celoštátnej prehliadke SOČ Doporučený

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná záujmová činnosť mladých perspektívnych a tvorivých študentov. Tento rok prebehol 41. ročník súťaže. Celoslovenská prehliadka odborných prác sa konala v dňoch 24. 4. – 26. 4. 2019 na SOŠ automobilovej v Košiciach. Do celoštátneho kola sa dostali tí najlepší študenti z jednotlivých krajských kôl SOČ. Súťažiaci obhajovali svoje projekty v 17 súťažných odboroch.
V silnej koknkurencie získal náš žiak Jozef Gallik III. miesto, s projektom spracovania konštrukcie a výroby vlastného CNC sústruhu. Realizácia tohto projektu mu trvala 2 roky.

Blahoželáme k úspechu!

Čítať ďalej...

Podporte svojím klikom našich žiakov v súťaži TV JOJ

Joj logo 2015V marci sa žiaci III. A zapojili do súťaže TV JOJ. Podmienkou bolo nakrútiť krátke video v dĺžke cca 60 sekúnd a odpovedať v ňom na dve otázky - Prečo je dôležité byť súčasťou Európskej únie? Prečo je dôležité zúčastniť sa volieb do Európskeho parlamentu?  Žiaci výherného videa budú pozvaní do TV JOJ.

Hlasovanie sa rozbehlo a naše video získalo poradové číslo 1. Podporte našich žiakov a odovzdajte im svoj hlas na nasledujúcej stránke. Hlasovaciu tabuľku nájdete pod všetkými videami, kde kliknutím na číslo 1 odovzdáte svoj hlas.
https://www.noviny.sk/slovaci_v_eu/409753-sutaz-pre-studentov-strednych-skol-vyhrajte-navstevu-tv-joj-a-spoznajte-zakulisie-priprav-spravodajstva

Ďakujeme.

Čítať ďalej...

2. miesto v krajskom kole SOČ

Na krajskom kole SOČ, ktoré sa konalo začiatkom apríla na SPŠ stavebnej v Prešove, získal Jozef Gallik, IV. C, II. miesto a postúpil do celoštátneho kola SOČ, ktoré sa uskutoční 25. a 26. apríla v Košiciach. Jožo nás fascinoval konštrukciou a výrobou vlastného CNC sústruhu.

Zároveň sa na krajskom kole SOČ zúčastnili aj žiaci Gabriel Horyl, III. A so svojím webovým projektom wowhordes.sk a Kristián Simkanič, III. A, ktorý predstavil vývoj svojej hry. 

Čítať ďalej...

1. miesto v krajskom kole súťaže Cineama Doporučený

V piatok a sobotu 12. – 13. apríla sme sa zúčastnili na krajskom kole súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2019, ktoré organizoval Prešovský samosprávny kraj a Podduklianské osvetové stredisko. Krajské kolo sa uskutočnilo v areáli hvezdárne v Roztokoch pri Svidníku. Miesto a prostredie bolo veľmi zaujímavé a pekné.

V piatok sa konala samotná prehliadka 54 súťažných filmov v troch vekových skupinách a rôznych žánrových kategóriách (dokumentárny film, hraný film, reportáž, animovaný film, videoklip…). Naše dva animované filmy opäť zabodovali a získlali sme dve prvé miesta.

1. miesto v kategórii autorov 16 – 21 rokov získal Adrián Minďaš zo IV. A, za animovaný film Vader zasahuje, ktorý bol vytvorený technikou Stop-motion zo stavebnice lego. Ten istý študent získal prvé miesto aj v kategórii nad 21 rokov za spoluautorstvo na filme Ťažkosti s kúzelnou paličkou, ktorý vytvoril v spolupráci s Jozefom Petrenčíkom. V sobotu sme sa zúčastnili workshopu animovaného filmu kde sme získali ďalšie vedomosti a skúsenosti s animáciou pri tvorbe krátkej animácie na tému „A predsa sa točí“ z rôznych materiálov. CINEAMA je celoslovenská postupová súťaž, ktorej odborným garantom je Národné osvetové centrum a patrí k vrcholným podujatiam v oblasti amatérskej filmovej tvorby a najlepšie filmy postupujú na celosvetovú prehliadku v rámci festivalu UNICA.

Čítať ďalej...

3. miesto v celoslovenskej súťaži Junior Internet Doporučený

Finále súťažnej konferencie JUNIOR INTERNET AMAVET 2019 sa uskutočnilo 5. a 6. apríla 2019 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Už 14 rokov je súťaž pre žiakov základných a stredných škôl živnou pôdou na objavovanie ich talentu v oblasti informačných technológií. Zúčastňujú sa jej začínajúci tvorcovia webu, grafici, dizajnéri, programátori mobilných aplikácií, blogeri a amatérski filmári, ktorých práce boli odbornou komisiou vybrané na celoslovenské finále.

Súťaž sa uskutočnila pod záštitou Richarda Rašiho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a už tradične pod záštitou prof. Márie Bielikovej, dekanky Fakulty informatiky a informačných technológií STU a Ladislava Mika, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Odborným garantom Junior Internet-u bola IT Asociácia Slovenska. Za našu školu postúpil do celoslovenského finále webový projekt BEAST MASTERY HUNTER GUIDE - wowhordes.sk, ktorý vytvoril Gabriel Horyl, III. A a projekt školskej televízie Konekt, ktorý prezentovali žiaci Bibiána Mikluščáková a Richard Duľa, III. A. Každý z projektov žiaci obhajovali pred odbornou porotou. Po ukončení prezentácie žiaci čelili otázkam od poroty a otázkam z publika prostredníctvom chatovacej služby slido.

Bibiána Mikluščáková a Richard Duľa získali 3. miesto v kategórii Junior Blog, ktorá bola zameraná na textové, video a audio blogy a iné video, či filmové projekty. Bibiána a Richard dokázali porotu zaujať nielen ukážkami svojej práce, ale aj nadšením a inováciami, ktoré priniesli do školskej televízie a zároveň aktivitami mimo školskej televízie na externej praxi v TV Levoča alebo pri tvorbe dokumentárneho filmu Kláštorisko. Zároveň žiaci predostreli svoju perspektívu venovať sa aj po skončení školy oblasti televízie, či filmu. 

Ďakujeme Bibiáne, Richardovi a Gabovi za skvelú reprezentáciu našej školy!

Čítať ďalej...

Exkurzia v Múzeu SNP v Banskej Bytrici

„Vojna nie je dobrodružstvo, vojna je choroba. Je ako týfus.“
                                                            Antoine de Saint-Exupéry

Exkurziou do Múzea SNP v Banskej Bystrici sa žiaci 2.A a 2.B triedy detailne presvedčili o tom, že vojna je jedno veľké nešťastie pre celé ľudstvo.
„Nie je to len o číslach a štatistikách“, ako nám to zdôrazňoval sprievodca múzea.
Každý jeden ľudský život písal svoj príbeh a veľmi túžil žiť v mieri a v jednote s rodinou, dedinou či mestom.
Stačilo jedno nesprávne rozhodnutie mocných a na čelo štátu sa postavili zbrane, nenávisť a túžba vlastniť iných.
Odkaz do budúcna? Mier alebo vojna začína už v myšlienkach človeka. Slobodné rozhodnutie sa pre vzájomnú úctu, rešpekt a dobro spôsobí, že svet bude lepší, krajší a spokojnejší. Vojna sa k slovu už nikdy nedostane.

Ing. Hana Geročová, Mgr. Štefan Franko, Mgr. Ivana Sekeráková

Čítať ďalej...

Rodičovské združenie

Dňa 11. apríla 2019 (štvrtok) sa bude konať celoškolské rodičovské združenie o 15.00 h. v priestoroch školy.

Rodičovská rada bude zasadať o 14.30 h. v zborovni školy.

Tešíme sa na vašu účasť!

Čítať ďalej...

1. miesto v regionálnej súťaži Výtvarný salón Doporučený

Regionálna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Poprad, Kežmarok, Levoča bola vyhlásená organizáciou Podtatranského osvetového strediska v Poprade pod názvom: Výtvarný salón 2019. Poslaním súťaže je prezentácia neprofesionálnych umelcov v širokej škále výtvarných techník. Napomáha vyhľadávať a podporovať nové talenty a rozvíjať schopnosti starších a vyspelejších neprofesionálnych autorov. Zároveň vytvára priestor na prezentáciu najlepších prác v regionálnom kole i v ďalších postupových kolách v 56. ročníku súťaže.

Do tohoročnej súťaže bolo prihlásených 51 výtvarných prác. V  kategórii A: autori od 15 – 25 rokov získal Adam Hrebeňár, III. A, 1. miesto s vektorovou grafikou "Toppler", ktorá je autoportrétom. Práca zároveň postupuje do krajskej súťaže Výtvarné spektrum 2019, ktorej vyhodnotenie sa uskutoční 6. júna 2019 v múzeu v Humennom. Viac informácií: http://www.osvetapoprad.sk/vytvarny-salon.phtml?id3=92456

V II. polroku tak naši grafici digitálnych médií žnú úspechy: 1. miesto v regionálnej súťaži Cineama, 1. miesto v súťaži výtvarnej tvorby Výtvarný Salón a jeden z posledných úspechov, ktorému sa ešte budeme bližšie venovať v nasledujúcich článkoch, je postup dvoch projektov a žiakov Gabriel Horyl, Bibiána Mikluščáková a Richard Duľa, III. A, do celoslovenského finále súťaže Junior Internet, ktorý sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií, 5.-6. apríla v Bratislave. 

Čítať ďalej...

10. ročník Kukučínskej valentínskej kvapky krvi Doporučený

„Láska má veľa podôb“ bolo heslo tohtoročnej Valentínskej kvapky krvi. V tomto duchu sa niesol aj náš jubilejný 10. ročník.

Celý školský rok je pre nás zvláštny. Už 10 rokov pravidelne do našej školy pozývame Národnú transfúznu stanicu v Poprade a spolu pomáhame chorým. Trikrát ročne sa naša zborovňa premení na odberovú miestnosť, chodba sa naplní študentmi a všade sa ozýva hlasná vrava.

25. február 2019, pondelok po jarných prázdninách, bol ten deň, keď sme sa rozhodli pomôcť aj my. 47 študentov sa rozhodlo naplniť heslo tohtoročnej Valentínskej kvapky krvi. Nie všetkým však bolo dopriate. 39 šťastlivcov sa dostalo až do „finále“ a odchádzali z odberovej miestnosti s pocitom, že pomohli.

Všetkým zo srdca ďakujeme a tešíme sa na 10. ročník Kukučínskej kvapky krvi 3. júna 2019.

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála