Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku Doporučený

Super! Super! Super! Mohol si povedať náš žiak Dávid Hájek zo IV.A triedy po náročnom okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku. Prečo? Na súťaži, ktorá sa konala dňa 15. januára 2020 v budove Súkromnej strednej odbornej školy na Ul. 29. augusta v Poprade, sa umiestnil v celkovom hodnotení obvodu aj okresu na peknom 3. mieste. Škoda len, že do krajského kola môže postúpiť iba žiak umiestnený na 1. mieste.

Srdečne blahoželáme a sme radi, že ho angličtina baví.

Mgr. Ida Dubajová

Čítať ďalej...

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí sa na našej škole uskutoční 24. januára 2020 od 8.00 h. do 14.00 h.

Pre záujemcov o štúdium na našej škole v šk. r. 2020/2021 ponúkame:
  • 4-ročné študijné odbory:
         - Grafik digitálnych médií
         - Mechanik počítačových sietí         
         - Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
  • 3-ročné učebné odbory:
         - Obrábač kovov
         - Strojný mechanik

Tešíme sa na Vašu návštevu.Čítať ďalej...

Školský časopis Konekt 2019/2020 č. 1 Doporučený

Vydáva Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
Šéfredaktorka: Natália Pisarčíkova (I. A)
Redakcia: Nikolas Fečunda (I. A), Natália Gažiová (I. A), Andrej Krajňák (II. A), Marko Makula (II. A), Benjamín Vyhnal (II. A), Nikola Siváková (III. A)
Sadzba a grafická úprava: Gabriel Horyl (IV. A), Kristián Simkanič (IV. A), Dávid Hájek (IV. A)
Zodpovedná učiteľka: Mgr. Mária Benčatová, kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Čítať ďalej...

Fyzika netradične Doporučený

16. decembra sa žiaci III. B učili fyziku netradične, a to v anglickom jazyku. Učitelia odborných predmetov a anglického jazyka využili medzipredmetové vzťahy a ukázali žiakom, ako by vyzerala výučba odborných predmetov v zahraničí – s vyučovacím jazykom anglickým.

Téma na fyzike nebola nudná – hovorilo sa o hybridných a elektrických autách, čo chlapcov vždy zaujíma. Nielenže si rozšírili svoj obzor v danej oblasti z pohľadu technického, ale téma je zaujímavá a dôležitá aj kvôli maturitným skúškam z anglického jazyka. Navyše, v súčasnosti je táto problematika aktuálna kvôli zlepšeniu ovzdušia a eliminovaniu negatívneho vplyvu na klimatické zmeny.

Žiaci na hodine diskutovali, polemizovali, hľadali výhody a nevýhody jednotlivých typov pohonov áut, a to samozrejme v anglickom jazyku.

Okrem fyziky učitelia anglického jazyka ešte odučia v iných triedach nasledovné témy:
III. A – Bio produkty a geneticky modifikované potraviny
II. B – Prenos súborov v prostredí Androidu
II. A – Shakespeare

Mgr. Ida Dubajová

Čítať ďalej...

2. miesto v súťaži Anjel Vianoc 2019 Doporučený

Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do súťaže vo výtvarnej tvorbe s názvom Anjel Vianoc 2019. V kategórii stredných škôl získal 2. miesto náš grafik digitálnych médií Marko Makula z II. A za vektorovú grafiku.
Naši strojári Samuel Bartoš, Kristián Pemčák, Kevin Peško, Dávid Hudák a Pavol Šeleng z I. D sa so svojimi kovovými výrobkami zapojili do súťaže po prvý raz a umiestnili sa na skvelom 3. mieste.
Súťaž Anjel Vianoc sa koná už niekoľko rokov a zapája sa do nej mládež nielen z nášho regiónu. Aj preto sa spoločne tešíme z úspechu našich žiakov a srdečne im blahoželáme.

Viac informácií o súťaži a fotogalériu nájdete na na stránke Tatranskej galérie. Ocenené práce našich žiakov si môžete pozrieť v galérii pod článkom.

Anjel Vianoc 2018

Čítať ďalej...

Výborné výsledky v súťaži ZENIT Doporučený

Zámerom súťaže Zenit je prispievať k vyhľadávaniu nadaných a talentovaných študentov, podporovať ich ďalší odborný rast, tvorivo rozvíjať kompetencie, viesť k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie. Súťaž je organizovaná formou postupových kôl cez školské, krajské a končí sa celoštátnym kolom.

Na 21. ročníku krajského kola súťaže ZENIT v strojárstve našu školu reprezentovali žiaci IV. C Šimon Dlugoš, Kristián Ružička a Samuel Siska. Zúčastnili sa v kategóriách programovanie, strojové obrábanie a ručné spracovania kovov. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti mali žiaci za úlohu vypracovať technologický postup a elektronický test, ktorý obsahoval otázky z učiva strojárskych predmetov. V praktickej časti bolo úlohou vyrobiť výrobok strojárskeho charakteru podľa výkresovej dokumentácie.

Kristián Ružička obsadil 3. miesto v kategórií strojové obrábanie a Samuel Siska 3. miesto v kategórii ručné spracovanie kovov.
Výsledkami sme potvrdili, že v oblasti strojového obrábania a ručného spracovania kovov patrí naša škola k veľmi úspešným.

Čítať ďalej...

Súťaž Vianočná pohľadnica - vyhodnotenie Doporučený

Súťaž Vianočná pohľadnica už každoročne prispieva k umocneniu predvianočnej atmosféry na našej škole a zároveň je to príležitosť hlavne pre grafikov digitálnych médií, aby ukázali svoju súťaživosť a kreativitu. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo na sviatok sv. Mikuláša a porota vybrala 3 víťazné práce vianočných pohľadníc. Tento rok sa medzi výherné pohľadnice dostali grafické návrhy, ktoré vznikali fotografovaním vianočných motívov. 1. miesto porota udelila pohľadnici s anjelom, od žiaka II. A triedy Benjamína Vyhnala, ktorému súťažná porota odovzdala odmenu v podobe bohatého mikulášskeho balíčku a zároveň bude táto pohľadnica použitá ako oficiálna vianočná pohľadnica školy. Na 2. mieste sa umiestnil Daniel Dítě, II. A a na 3. mieste sa umiestnil Andrej Krajňák, II. A.

Súťaž Vianočná pohľadnica 2018

Súťaž Vianočná pohľadnica 2017

Čítať ďalej...

Súťaž iBobor Doporučený

bobor logo new2Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V školskom roku 2019/2020 sa konala súťaž v 57 krajinách a zapojilo sa do nej 2 785 588 žiakov.

V tomto školskom roku sa po 1-krát aj naši žiaci zúčastnili súťaže, odborov MPS a GDM. Konkrétne sme sa zúčastnili v kategóriách :
• Junior - 10 žiakov 1. - 2. ročníka,
• Senior - 10 žiakov 3. - 4. ročníka.

O náročnosti súťaže hovoria aj výsledkové listiny. V kategórii Senior zo 4 314 súťažiacich uspelo 608 a z toho 1 náš žiak. V kategórii Junior zo 7 994 súťažiacich uspelo 2 646 a z toho 4 úspešní riešitelia z našej školy.
Úspešní žiaci na našej škole:

Seniori - 12. novembra 2019
1. Milan Pankuch IV.B

Juniori - 14. novembra 2019
1. Tomáš Korec, I.B
2. Damián Pavlík, I.B
3. Tibor Hajdu, II.A
4. Lukáš Madeja, I.B

Touto cestou by sme chceli zablahoželať úspešným riešiteľom súťaže a poďakovať všetkým zúčastneným za účasť a popriať im v ďalších rokoch veľa úspechov.

Organizátori súťaže: Ing. Peter Stano, Bc. Daniela Balážová

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála