Naši žiaci zaradení do duálneho vzdelávania v Tatravagónke, a.s. Poprad Doporučený

  • Napísal(a)  Ing. Ľubomír Rokos
  • Prečítané 2177 krát
Od začiatku školského roku 2016/2017 je 10 žiakov našej školy učebného odboru obrábač kovov a 9 žiakov študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení z prvého ročníka zaradených do systému duálneho vzdelávania v podniku Tatravagónka, a.s. Poprad.

Dňa 8. septembra 2016 týchto žiakov na pôde Tatravagónky oficiálne privítala riaditeľka ÚRĽZ pani Ing. Mária Vraniaková. Po prezentácii firmy sa žiakom prihovoril generálny riaditeľ Ing. Matúš Babik. Za SOŠT sa na stretnutí zúčastnili Mgr. Samuel Vojtas, Mgr. Martin Trajčik a Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ školy, ktorý v krátkom príhovore okrem iného vyzdvihol dlhodobú obojstrannú spoluprácu školy a susediaceho podniku Tatravagónka. Žiaci dostali drobné prezenty, pracovný odev a obuv a nakoniec sa zúčastnili na exkurzii. Prajeme im, ako prvým žiakom našej školy zaradených do systému duálneho vzdelávania, úspešný štart do štúdia a hlavne veľa praktických zručností a návykov, ktoré budú postupne nadobúdať na pracoviskách v Tatravagónke, a.s. Poprad.

Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ

Príspevok TV Poprad o duálnom vzdelávaní na naše škole:


Príspevok TV Poprad o dni otvorených dverí na našej škole: