Vydarená školská akcia EXIT TOUR Doporučený

Vyjadrenie k zrealizovanej akcii EXIT TOUR 2016 - recenzia:

Vážení organizátori EXIT TOUR 2016,
chceli by sme vyjadriť úprimné poďakovanie za opätovné zorganizovanie zaujímavého podujatia zameraného na prevenciu látkových závislostí a propagáciu zdravého životného štýlu, ktoré sa uskutočnilo 21. októbra 2016 na našej Strednej odbornej škole technickej v Poprade na Kukučínovej ulici už po druhýkrát. Program odporúčame pre všetkých žiakov stredných škôl, ako aj učiteľov, majstrov odborného výcviku a vychovávateľov. Organizačný tím aj napriek náročným prednáškam, ktoré absolvovali 3x po sebe, bol stále príjemne naladený a sršala z neho pozitívna energia celý deň. Program, ktorého sa zúčastnilo viac ako 300 žiakov školy, odštartoval s prvým ranným zvonením v telocvični. Koncertom, ktorý všetkých prítomných celkom prebral k životu, pokračoval prednáškami v jednotlivých učebniach. Na záver podujatia sme sa opäť všetci stretli na záverečnom zhodnotení žiaci, pedagogickí pracovníci a celý projektový tím. Príjemnú atmosféru dotvárala hudobná skupina jVessel, ktorá v končinách pod Vysokými Tatrami pôsobila dosť exoticky. Oceňujeme profesionálnu organizáciu a odbornosť celého projektového tímu. Akcia splnila naše očakávania, všetci sa o nej pozitívne vyjadrovali. Dúfame, že spolupráca s našou školou bude pokračovať aj naďalej a EXIT TOUR privítame aj do tretice s novými, rovnako pútavými prednáškami. Celému tímu prajeme veľa úspechov a entuziazmu do ďalšej práce.

Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ SOŠT Poprad