Kvapka krvi

Pozývame všetkých darcov a prvodarcov začať nový školský rok dobrým skutkom.
Príďte darovať krv 14. septembra 2017 od 8.00 hod. do 11.00 hod., na 1. poschodí v priestoroch zborovne.