Beseda ku Svetovému dňu mokradí Doporučený

Dňa 7.2.2018 ráno sa začala prvá hodina pre mnohých žiakov SOŠT trochu inak. Naši grafici digitálnych médií a mechanici počítačových sietí z I.A, I.B. a II.A triedy sa zúčastnili besedy, ktorú viedla dlhoročná pracovníčka Štátnej ochrany prírody SR p. Martina Proháczková. Keďže 2. február bol vyhlásený za Svetový deň mokradí, tak aj táto beseda sa niesla v duchu ochrany prírody a mokradí, ktoré zlepšujú život v sídlach a sú dôležité pre udržateľnú budúcnosť miest. Dôvodom sa stala aj rastúca potreba ochrany biotopov najmä sťahovavých druhov vodných vtákov. Žiaci mali možnosť vidieť aj prírodopisný film o mokradiach, ktoré sa považujú za ekosystém Slovenska a sú mimoriadne významné pre ochranu biodiverzity ako aj pre človeka.

Táto beseda bola nesporne prínosom pre všetkých našich žiakov a už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu a nové informácie v oblasti environmentálnej výchovy.

Mgr. Petra Mazureková