Krajské kolo vo futbale SŠ Doporučený

Dňa 26. 4. 2018 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo vo futbale žiakov stredných škôl. Súťaže sa zúčastnili štyri družstvá, víťazi regionálnych kôl. 

Výsledky našich žiakov:
SOŠT Poprad - Spojená škola Sabinov 1:0
SOŠT Poprad - SPŠ Prešov 0:2
SOŠT Poprad - SOŠ Vranov 1:3

Víťazom sa stalo družstvo SPŠ Prešov, naši žiaci obsadili konečné 3. miesto. 
Ďakujeme žiakom za bojovný výkon a vzornú reprezentáciu našej školy.
Jozef Poracký