Prírodovedný viacboj Doporučený

Dňa 26.4.2018 si naši prváci a druháci zmerali sily v prírodovedných predmetoch -matematika, fyzika a chémia. Riešili rôzne typy úloh - vytvárali správne dvojice, riešili tajničku, praktické úlohy, doplňovačky, hlavolamy, hádanky. Najväčší počet bodov získali chlapci z II.A triedy. Hanbu si neurobilo žiadne družstvo. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme. Cieľom tohto viacboja bolo ukázať prírodné vedy aj z tej zábavnejšej stránky. Dúfame, že sa nám to podarilo a chlapci si užili zábavné aj poučné dopoludnie a tešíme sa na ďalšie pokračovanie...

 Ing. Eva Mrkvicová, Mgr. Marta Reibergerová