Lúčenie štvrtákov Doporučený

Tradičná slávnostná rozlúčka nám opäť pripomenula, že ubehol ďalší školský rok a z našej školy odchádzajú maturanti. V piatok 11. mája 2018 nás čakala naplnená aula štvrtákov, ktorí sa prišli rozlúčiť s vedením školy, učiteľmi, majstrami, ... rozlúčiť so školou, ktorá zaplnila študentské roky ich života. Na začiatok sa k prítomným učiteľom a spolužiakom prihovoril Oliver Černický zo IV.A. Z jeho rozlúčkového príhovoru za všetkých štvrtákov vyberáme: „Chceme sa poďakovať každému a jednému učiteľovi a aj vedeniu školy za to, čo ste si pre nás počas týchto 4 rokov našej zlatej mladosti pripravili. Rovnako vám, milí štvrtáci, prajem veľa šťastia počas akademického týždňa, natankujte veľa vedomostí a jazdite na nízku spotrebu, aby vám do maturity aj nejaké v nádrži vydržali. Dúfam, že čas využijete produktívne.“ Potom nasledoval príhovor riaditeľa školy Ing. Ľubomíra Rokosa, ktorý zdôraznil význam vzdelania pre život a vyjadril presvedčenie, že čas strávený v škole bol dobre využitý na získanie odborných vedomostí a zručností v odboroch, ktoré absolventi študovali. Vyjadril presvedčenie, že odborným komisiám za zeleným stolom ukážu, že vedomostne i prakticky sú pripravení ísť ďalej.

V oficiálnej rozlúčke pokračovala aj zástupkyňa školy Ing. Monika Mašlejová, ktorá rozvinula myšlienku známeho gréckeho filozofa Epiktetosa, ktorý povedal: „Iba vzdelaní ľudia sú slobodní.“ Vzdelanie nám umožňuje slobodne rozmýšľať, dosahovať nové obzory v poznaní, mať iný pohľad na svet a žiť lepší život, pretože sloboda je sila v človeku, ktorá mu umožňuje rásť a dozrievať v pravde, v dobre a spravodlivosti.

Už sa na našej škole stalo pekným zvykom - tradíciou, že pedagogická a rodičovská rada rozhodnú, kto dostane pochvalu riaditeľom školy a vecnú odmenu. Žiaci, ktorí predsa len urobili čosi viac, reprezentovali v rôznych súťažiach, predmetových olympiádach a na mnohých kultúrno-spoločenských akciách aj tí, ktorí mali počas celého štúdia dosahovali výborné študijné výsledky, mali vzornú dochádzku a správanie. Sú to títo žiaci: Matej Csörnök, Slavomír Galovič, Erik Kravčák, Monika Nebusová, Ivan Reiberger, Dávid Čmel, Matej Vlach, Branislav Rusiňák, Peter Kundrik, Patrik Janaček, Kristián Kačmarek, Dávid Peťo, Daniel Faix a Oliver Černický. Poslední dvaja menovaní sa stali zároveň aj nositeľmi čestného titulu „Najlepší absolventi 2017/2018“.

Milí štvrtáci, držíme Vám palce.

Ing. Monika Mašlejová