Namakaný deň

Dňa 9.5.2019 sme sa zo žiakmi I.B, II.B a III.B zúčastnili akcie Namakaný deň konanej na Katedre počítačov a informatiky TU v Košiciach, ktorý bol súčasťou celosvetového podujatia s názvom Arduino Day 2018 rozšíreného o ďalšie platformy ESP8266, minipočítaču Raspberry PI, problematike IoT, hardvérovým hračkám a softvérovému vývoju pre embeded zariadenia.
Arduino Day je celosvetovou oslavou narodenín vývojovej dosky Arduino. V priebehu 24 hodín sa po celom svete organizujú rozličné akcie, na ktorých sa stretávajú ľudia zaujímajúci sa o Arduino a zdieľajú svoje skúsenosti alebo sa môžu niečo nové naučiť.
Akcia bola venovaná popisu otvoreného hardvéru a softvéru na baze Arduina, ESP8266, minipočítaču Raspberry PI, problematike IoT a ich aplikácii v praxi a vo vyučovacom procese.
Súčasťou boli tvorivé dielne, kde sa mohlo prakticky vyskúšať niečo s Arduinom. Bola pripravená Show Room, kde boli pripravené hotové projekty zrealizované s Arduinom a ľudia, ktorí ich vytvorili sa radi pochválili so svojimi skúsenosťami.
 

Ing. František Bukovinský, Bc. Peter Jurčík