KOČAP Doporučený

Od 21.5. - 23.5. sa uskutočnil KOČAP - kurz ochrany človeka a prírody III. ročníkov. V pondelok sme boli s chlapcami na paintbale, kde sa vystriedalo na cvičisku 48 chalanov. Počasie bolo super, tak aj akcia sa všetkým páčila. V utorok sme boli na turistike vo Vysokých Tatrách a to na túre zo Starého Smokovca až na Zamkovského chatu. Počasie nám tiež prialo tak sme si to pekne užili. V stredu sme všetci zregenerovali sily v aqacity Poprad.
Vo štvrtok sa uskutočnil I. ročník miešaných družstiev vo volejbale. Turnaja sa zúčastnilo 9 tried. Jedno veľké poďakovanie patrí všetkým dievčatám, ktoré si zahrali aj vo viacerých triedach, lebo bez nich by sa to nedalo uskutočniť!!
Celkové poradie:
I. miesto III. C
II. miesto II. D
III. miesto II. B

Víťazom gratulujem k výhre a ostatným chcem poďakovať za účasť a verím, že o rok sa zúčastní ešte väčší počet tried.

Mgr. Roman Poracký