Exkurzia ku Svetovému dňu sťahovavého vtáctva Doporučený

Dňa 31.05.2018, t.j. vo štvrtok ráno sa začal školský deň pre žiakov I.C triedy SOŠT v Poprade trochu inak. Naši programátori obrábacích a zváracích strojov a zariadení sa presunuli na ZŠ Dostojevského v POPRADE, kde sa zúčastnili environmentálnej exkurzie v rámci ktorej sa konala aj beseda ku Svetovému dňu sťahovavého vtáctva, ktorú viedla dlhoročná skúsená pracovníčka Štátnej ochrany prírody SR p. Martina Proháczková. P. Proháczková získala aj celoštátne ocenenie udelené ministrom Životného prostredia SR, na základe ktorého sa rozhodla, že chce po sebe aj niečo zanechať pre budúce generácie a zriadila environmentálnu učebňu na ZŠ Dostojevského v Poprade, kde sa konajú rôzne besedy, exkurzie a školenia venované hlavnej téme: environmentálna výchova detí a mládeže. 
Dôvodom našej exkurzie sa stala rastúca potreba ochrany prírody i biodiverzity, pričom naši žiaci mali možnosť vidieť filmovú projekciu, tiež prezentácie na aktuálne témy: Národné parky SR, odpady a ich triedenie, vretenica a iné druhy plazov vyskytujúce sa na území SR, Svetový deň sťahovavého vtáctva a tiež sfilmované odchytenie medveďa hnedého pracovníkmi TANAPu vo Vysokých Tatrách. 
V rámci diskusie mali žiaci veľa otázok, na ktoré im p. Proháczková vždy pohotovo odpovedala a tiež pre spestrenie uviedla zaujímavé príhody, osobné skúsenosti, ale aj varovania a odporúčania, ako napr. – pred čím si majú žiaci dávať pozor v lese, ako sa správať pri stretnutí s medveďom, čo robiť, ak človeka uhryzne vretenica, kliešte a s tým spojené prenášanie nebezpečných ochorení... a pod. 
Následne si mohli naši žiaci vyskúšať aj „pocitový chodník“ na vlastnej koži uprostred enviro-hier a tiež si prezrieť kroniku s fotografiami o postupnom vzniku učebne, vzácnu zbierku s popisom rôznych druhov živočíchov, vtákov, plazov, rastlín, machov, kameňov, drevín, atď. vo veľmi atraktívnej, moderne a pútavo vybavenej učebni školy. 
Táto exkurzia sa našim prvákom nesmierne páčila, každopádne bola prínosom pre nás všetkých a už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu a nové informácie v oblasti environmentálnej výchovy.

Mgr. Petra Mazureková, enviro koordinátor