Vyhodnotenie olympiády z dejepisu pre I. ročník Doporučený

  • Napísal(a)  Ing. Hana Geročová
  • Prečítané 127 krát

vedomosti

 
Už tradične sa začiatkom júna stretávajú žiaci na olympiáde z predmetu dejepis. Súťaže sa zúčastnilo 18 žiakov prvého ročníka študijných odborov. Prvé miesta ovládli žiaci I. A, blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť.

Žiaci mohli dosiahnuť maximálny počet 51 bodov zo 30 zadaní /úloh/.

Výsledky: 
1. miesto Jarabinský P.           I. A 73 % 
2. miesto Kužel V.                    I. A 71 % 
                 Mašlonka M.            I. A 71 %
3. miesto Olekšáková V.         I. A 67 %
                  Habaj J.                   I. A 67 %

Ďalšie umiestnenia a správne odpovede poskytne Ing. H. Geročová. 

Ing. Hana Geročová