Exkurzie v múzeách v Košiciach Doporučený

EXKURZIA V LETECKOM MÚZEU V KOŠICIACH

22. 05. 2018 sme so žiakmi I.B navštívili Múzeum letectva v Košiciach. Múzeum poskytuje prehľad o technickom vývoji lietadiel, leteckých motorov, prístrojov a informácií súvisiacich s letectvom. Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o vývoji letectva už od prvých pokusov človeka dostať sa do vzduchu pomocou rôznych prostriedkov až po rozvoj kozmickej a raketovej techniky. Zaujímavosťou je Galéria prezidentských lietadiel, kde sme si mohli pozrieť originály lietadiel z európskych štátov, USA a Číny. Žiakov zaujala aj expozícia Cestnej dopravy, kde si obzerali historické modely motocyklov a automobilov. Prežili sme zaujímavý deň a určite sa tam ešte vrátime.

Ing. Mrkvicová, Ing. Bukovinský

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM

25.05.2018 sme so žiakmi III.B a III.C začínali školský deň trochu netradične. Zatiaľ kým ostatní spolužiaci sadali do školských lavíc, my sme boli na ceste do Košíc za novými poznatkami. Zavítali sme do Slovenského technického múzea a pozreli Sieň elektrických výbojov a expozíciu Oznamovacej elektrotechniky. V Sieni elektrických výbojov sme sa zoznámili s elektrostatikou a technikou vysokých napätí prostredníctvom dynamických ukážok a pokusov a v niektorých prípadoch aj s interaktívnym prístupom našich žiakov. Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o známych, ale aj menej známych vynálezcoch ako boli Otto von Guericke, August Toepler, James Wimshurst, R. J. Van de Graaff, Nikola Tesla, Michael Faraday, či Henry Cavendish. Ukázali nám elektrostatické generátory, rôzne typy Teslových transformátorov, Marxov generátor, prístrojový transformátor. Predviedli nám až 80 cm iskrové výboje – umelé blesky z Teslovho transformátora smerované do Faradayovej klietky, ktorej ochranu si poniektorí aj vyskúšali. Pozitívne je, že sme neboli len pasívni poslucháči, ale do niektorých pokusov sme sa mohli aktívne zapojiť a vyskúšať ich na „vlastnej koži“. Zoznámili sme sa s vývojom telegrafnej techniky, s vývojom elektróniek cez tranzistory až po integrované obvody. Pozreli sme si modely prototypov prvých Bellových telefónnych prístrojov, modely Murgašových patentov ako vlnomer, rotačné iskrište, magnetický detektor, elektrický transformátor vrátane modelu konštrukcie 60 m vysokej antény a vysielacej stanice vo Wilkes-Barre a mnoho iných zaujímavých exponátov. Bol to deň bohatý na informácie a zážitky a určite sa ešte do Technického múzea vrátime.

Ing. Mrkvicová, Mgr. Reibergerová