Vyhodnotenie olympiády z dejepisu pre II. ročník Doporučený

  • Napísal(a)  Ing. Hana Geročová
  • Prečítané 164 krát

vedomosti

 

 
14. 6. 2018 sa v aule SOŠT uskutočnilo školské kolo olympiády z dejepisu pre 2. ročník.
Test obsahoval 35 úloh, ktoré riešilo 18 žiakov druhého ročníka.

Výsledky: 
1. miesto Zubal P.                     II. B 75 % 
2. miesto Kopáč M.                  II. A 68 %                
3. miesto Pankúch M.              II. B 59 %
                  Slavkovský J.           II.B 59 %
                  Ščavnický S.             II.B 59 %
                  


Ďalšie umiestnenia a správne odpovede poskytne Ing. H. Geročová. 


Ing. Hana Geročová