Štvrtáci na návšteve Žilinskej univerzity Doporučený

V utorok 5.2.2019 sa štvrtáci, prevažne grafici digitálnych médií, ale aj mechanici počítačových sietí, zúčastnili na dni otvorených dverí na Žilinskej univerzite v Žiline, ktorý organizovala Fakulta elektrotechniky a informačných technológií. Deň otvorených dverí začal prednáškou, na ktorej študenti dostali informácie o možnostiach štúdia na FEIT. Našich grafikov zaujal hlavne študijný program multimediálne inžinierstvo, ktorý naväzuje aj na vedomosti a zručnosti, ktoré štvrtáci získali počas štúdia na SOŠT Poprad, jedná sa o oblasti webdizajnu, 2D a 3D grafiky, 3D tlače a tiež oblasť videa a filmu. Na chodbách Fakulty elektrotechniky a informačných technológií mohli žiaci vidieť stánky s rôznymi zaujímavými technológiami od robotov až po virtuálnu realitu. Naši žiaci navštívili ateliér multimediálnej tvorby, kde mohli vidieť obrazové a zvukové štúdia a tiež ateliér 3D grafiky, ktorý bol vybavený zariadeniami pre 3D skenovanie a 3D tlač.
Niektorí z našich grafikov a mechanikov sú rozhodnutí, že svoju prihlášku na vysokú školu pošlú práve na Fakultu elektrotechniky a informačných technológií.