Rodičovské združenie

Dňa 11. apríla 2019 (štvrtok) sa bude konať celoškolské rodičovské združenie o 15.00 h. v priestoroch školy.

Rodičovská rada bude zasadať o 14.30 h. v zborovni školy.

Tešíme sa na vašu účasť!