Školský turnaj v mix volejbale

  • Napísal(a)  Mgr. Roman Poracký
  • Prečítané 316 krát

Dňa 26. 6. 2019 sa uskutočnil II. ročník turnaja v mix volejbale žiakov našej školy. Turnaja sa tohto roku zúčastnilo 5 tried. Vo finále sa stretli triedy III. C a II. A. Zápas skončil 2:1 na sety pre tretiakov.

Výsledky:
1. miesto III. C
2. miesto II. A
3. miesto I. A

Víťazom gratulujeme a tešíme sa o rok na ďalší ročník turnaja a verím, že vo väčšom počte tried. Chcem sa poďakovať aj kolegyniam, ktoré sa turnaja zúčastnili a zahrali si za jednotlivé triedne kolektívy.

Vyhodnotil: Mgr. Roman Poracký