Získali sme grant v programe Erasmus+ Doporučený

  • Napísal(a)  Ing. J. Zajoncová

erasmus1

Projekt s názvom Improve your skills umožní 24 študentom absolvovať vo Veľkej Británii prax v zahraničných spoločnostiach zameranú na podporu zvyšovania odbornosti študentov v anglickom jazyku. Zahraničná odborná stáž bude študentom uznaná školou ako absolvovanie ročníkovej praxe.

Finančný príspevok z programu Erasmus+ sme získali v rámci kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.