Finančná akadémia Doporučený

V dňoch 10. – 25. júna 2019 sa na našej škole uskutočnila Finančná akadémia organizovaná Nadáciou PARTNERS, ktorej sa zúčastnili žiaci III. A triedy. Odbornými garantmi a školiteľmi lekcií boli odborníci na financie zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK.
Akadémia obsahovala 6 lekcií od úvodu do finančnej gramotnosti, financovania bývania, cez rodinný rozpočet, poistenie, finančný trh až po dôchodkový systém. Žiaci absolvovali celý vzdelávací cyklus, po ktorom nasledoval vedomostný test a získanie Certifikátu finančnej gramotnosti. Žiaci zaujímavou cestou dostali návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia a tým žiť lepší život.
Ďakujeme Nadácii PARTNERS a spoločnosti PARTNERS GROUP SK za spoluprácu a poskytnutie týchto cenných informácií našim študentom.