Oznam - stravovanie

  • Napísal(a)  Mgr. Anna Oravcová, vedúca ŠJ
  • Prečítané 380 krát

Oznamujem stravníkom školskej jedálne pri SOŠT Poprad, že odhlasovanie stravy pre stravníkov, ktorí používajú čipy a aj stravníkov s pôvodnými lístkami, je možné zatiaľ iba telefonicky (052/7880841) alebo osobne u vedúcej jedálne, každý deň do 7.15 h.