Erasmus+ - Portsmouth (Anglicko) Doporučený

Žiaci prileteli 10. septembra na letisko Luton v Londýne, odkiaľ ich transferom previezli do Portsmouth, kde strávia nasledujúce tri týždne. Po dvojiciach boli ubytovaní v hostiteľských rodinách v rodinných domoch. 
Nasledujúci deň sa konalo školenie vo firme IBD, ktoré žiakom sprostredkovalo informácie o danej firme, o krajine, kultúre a spôsobe anglického života. Školenie bolo podávané zážitkovo prostredníctvom hier, role play, krátkych kvízov a otázok mierených priamo na žiakov, čím sa vedeli utvrdiť, že im žiaci rozumejú. Po obede ich zobrali na ,,walking tour“, prehliadku mesta, kde mali možnosť vidieť centrum, staré mesto, pamätníky prvej a druhej svetovej vojny, prístav, ale aj nákupné centrá a ulice, kde sa zdržiava najvyšší počet študentov. 
12. septembra žiaci nastupovali prvýkrát do práce. Prvý deň každú dvojicu odviezlo do práce auto IBD, tam dostali podrobné pokyny ohľadom pracovnej disciplíny a zvyšok dňa mohli stráviť podľa vlastných plánov a záujmov.