Riaditeľské a študijné voľno v súvislosti so šírením COVID-19

  • Napísal(a)  Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ školy
  • Prečítané 709 krát

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

V súlade s pokynmi predsedu Prešovského samosprávneho kraja vyhlasujem na piatok, 13. marca 2020 podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „riaditeľské voľno" z dôvodu zníženia rizika šírenia sa ochorenia COVID-19. Tento pokyn platí pre zajtrajší deň

Riaditeľské voľno sa týka žiakov školy, nie pedagogických a nepedagogických zamestnancov, tí pokračujú ďalej v riadnom zamestnaní.

Z ROZHODNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU

Od pondelka, 16. marca 2020  sú na území Slovenska zatvorené všetky školy pre vyučovací proces, minimálne do piatka 27. marca 2020.
To znamená, že od pondelka žiaci ostávajú v domácom prostredí, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci sú v práci a vykonávajú činnosti, ktoré nie sú spojené s priamou vyučovacou činnosťou, a to podľa pokynov svojich nadriadených.