Oznam pre žiakov - vyučovanie počas študijného voľna Doporučený

  • Napísal(a)  Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ SOŠT
  • Prečítané 1673 krát

V zmysle usmernenia ministerky školstva zo dňa 12. marca 2020  má škola zabezpečiť samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami. V tomto usmernení sa dozviete aj nové informácie o ďalšej organizácii školského roka (napr. maturitné skúšky, ...).

Oznamujeme žiakom, aby sledovali elektronickú komunikáciu s vyučujúcimi (predovšetkým Edupage, Google učebňa, Messenger, mailová komunikácia - tak ako boli aj doteraz zvyknutí komunikovať s jednotlivými vyučujucimi) a v období od 16. do 27. marca 2020 plnili úlohy, či podnety na samoštúdium zadané elektronickým spôsobom.

Vyučovanie bude prebiehať od 17. marca 2020 formou elektronickej komunikácie, denne v čase od 9.00 do 12.00 h.!!! Preto buďte v tomto čase pripojení a odovzdávajte pridelené úlohy podľa stanovených termínov.

Upozorňujeme všetkých žiakov, aby v médiách a aj na našej stránke sledovali vývoj situácie a informácie, ktoré budú priebežne aktualizované.
Chceme, len pripomenúť, že študijné voľno resp. karanténa neznamená „PRÁZDNINY“, preto je nutné, aby ste čas doma venovali štúdiu podľa pokynov vyučujúcich, nestretávali sa a nechodili zbytočne do obchodných centier. Maturanti využite prerušenie vyučovania aj na intenzívnu prípravu na praktické maturitné skúšky, zamerajte sa na prácu na svojich maturitných projektoch, presne podľa pokynov majstrov. Všetkých žiakov ešte raz vyzývame k tomu, aby sa počas nasledujúcich dní a týždňov zdržiavali predovšetkým doma, necestovali, obmedzili stretávanie s inými ľuďmi.