Oznam pre verejnosť Doporučený

  • Napísal(a)  Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ SOŠT
  • Prečítané 533 krát

V zmysle usmernenia ministerky školstva zo dňa 12. marca 2020 má byť vyučovanie prerušené v období od 16. do 27. marca 2020. Na uvedené obdobie vydávam pre verejnosť tieto pokyny: 

- Prísny zákaz vstupu do všetkých budov školy tu nezamestnaným osobám, vrátane študentov a rodičov,
- administratívnu agendu bude škola vybavovať na základe žiadostí doručených elektronicky, písomne (poštou, príp. do schránky pri vstupe do školy) alebo telefonicky, najlepšie po vzájomnej dohode deň vopred na telefónnych číslach: 052/788 08 11, klapky 19, 21, 10, 22, 35, 40, 44,
- ak to bude nevyhnutné je vstup do budov dovolený iba v ochranných rúškach!