Oznam - neklasifikované predmety

  • Napísal(a)  Ing. Monika Mašlejová
  • Prečítané 380 krát
Spôsob hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v šk. roku 2019/2020: