Oznam pre uchádzačov o štúdium

  • Napísal(a)  IngĽubomír Rokos, riaditeľ školy
  • Prečítané 1128 krát

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 483/12 v Poprade Vám na základe prihlášky na štúdium na tunajšej škole oznámi 3-ciferný kód Vášho dieťaťa listom, pod ktorým ho nájdete vo výsledkovej listine. Zoznamy uchádzačov, ktorí boli prijatí, a ktorí vyhoveli resp. nevyhoveli kritériám na prijatie pre všetky študijné a učebné odbory budú zverejnené na hlavnom vchode budovy školy a na stránke školy (www.sostpoprad.sk/) najneskôr 29. mája 2020.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača v prípade, že bol prijatý, doručí najneskôr do 3. júna 2020 Strednej odbornej škole technickej, Kukučínova 483/12 v Poprade, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Potvrdenie bude možné odoslať ako elektronický online formulár, príp. odovzdať do poštovej schránky, ktorá sa nachádza pri hlavnom vchode do budovy školy.

Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ školy