Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí sa na našej škole uskutoční 24. januára 2020 od 8.00 h. do 14.00 h.

Pre záujemcov o štúdium na našej škole v šk. r. 2020/2021 ponúkame:
  • 4-ročné študijné odbory:
         - Grafik digitálnych médií
         - Mechanik počítačových sietí         
         - Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
  • 3-ročné učebné odbory:
         - Obrábač kovov
         - Strojný mechanik

Tešíme sa na Vašu návštevu.Čítať ďalej...

Školský časopis Konekt 2019/2020 č. 1 Doporučený

Vydáva Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
Šéfredaktorka: Natália Pisarčíkova (I. A)
Redakcia: Nikolas Fečunda (I. A), Natália Gažiová (I. A), Andrej Krajňák (II. A), Marko Makula (II. A), Benjamín Vyhnal (II. A), Nikola Siváková (III. A)
Sadzba a grafická úprava: Gabriel Horyl (IV. A), Kristián Simkanič (IV. A), Dávid Hájek (IV. A)
Zodpovedná učiteľka: Mgr. Mária Benčatová, kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Čítať ďalej...

Fyzika netradične Doporučený

16. decembra sa žiaci III. B učili fyziku netradične, a to v anglickom jazyku. Učitelia odborných predmetov a anglického jazyka využili medzipredmetové vzťahy a ukázali žiakom, ako by vyzerala výučba odborných predmetov v zahraničí – s vyučovacím jazykom anglickým.

Téma na fyzike nebola nudná – hovorilo sa o hybridných a elektrických autách, čo chlapcov vždy zaujíma. Nielenže si rozšírili svoj obzor v danej oblasti z pohľadu technického, ale téma je zaujímavá a dôležitá aj kvôli maturitným skúškam z anglického jazyka. Navyše, v súčasnosti je táto problematika aktuálna kvôli zlepšeniu ovzdušia a eliminovaniu negatívneho vplyvu na klimatické zmeny.

Žiaci na hodine diskutovali, polemizovali, hľadali výhody a nevýhody jednotlivých typov pohonov áut, a to samozrejme v anglickom jazyku.

Okrem fyziky učitelia anglického jazyka ešte odučia v iných triedach nasledovné témy:
III. A – Bio produkty a geneticky modifikované potraviny
II. B – Prenos súborov v prostredí Androidu
II. A – Shakespeare

Mgr. Ida Dubajová

Čítať ďalej...

Súťaž Vianočná pohľadnica - vyhodnotenie Doporučený

Súťaž Vianočná pohľadnica už každoročne prispieva k umocneniu predvianočnej atmosféry na našej škole a zároveň je to príležitosť hlavne pre grafikov digitálnych médií, aby ukázali svoju súťaživosť a kreativitu. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo na sviatok sv. Mikuláša a porota vybrala 3 víťazné práce vianočných pohľadníc. Tento rok sa medzi výherné pohľadnice dostali grafické návrhy, ktoré vznikali fotografovaním vianočných motívov. 1. miesto porota udelila pohľadnici s anjelom, od žiaka II. A triedy Benjamína Vyhnala, ktorému súťažná porota odovzdala odmenu v podobe bohatého mikulášskeho balíčku a zároveň bude táto pohľadnica použitá ako oficiálna vianočná pohľadnica školy. Na 2. mieste sa umiestnil Daniel Dítě, II. A a na 3. mieste sa umiestnil Andrej Krajňák, II. A.

Súťaž Vianočná pohľadnica 2018

Súťaž Vianočná pohľadnica 2017

Čítať ďalej...

Súťaž iBobor Doporučený

bobor logo new2Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V školskom roku 2019/2020 sa konala súťaž v 57 krajinách a zapojilo sa do nej 2 785 588 žiakov.

V tomto školskom roku sa po 1-krát aj naši žiaci zúčastnili súťaže, odborov MPS a GDM. Konkrétne sme sa zúčastnili v kategóriách :
• Junior - 10 žiakov 1. - 2. ročníka,
• Senior - 10 žiakov 3. - 4. ročníka.

O náročnosti súťaže hovoria aj výsledkové listiny. V kategórii Senior zo 4 314 súťažiacich uspelo 608 a z toho 1 náš žiak. V kategórii Junior zo 7 994 súťažiacich uspelo 2 646 a z toho 4 úspešní riešitelia z našej školy.
Úspešní žiaci na našej škole:

Seniori - 12. novembra 2019
1. Milan Pankuch IV.B

Juniori - 14. novembra 2019
1. Tomáš Korec, I.B
2. Damián Pavlík, I.B
3. Tibor Hajdu, II.A
4. Lukáš Madeja, I.B

Touto cestou by sme chceli zablahoželať úspešným riešiteľom súťaže a poďakovať všetkým zúčastneným za účasť a popriať im v ďalších rokoch veľa úspechov.

Organizátori súťaže: Ing. Peter Stano, Bc. Daniela Balážová

Čítať ďalej...

30. výročie Nežnej revolúcie Doporučený

Slovensko a Česko si pripomína 30výročie Nežnej revolúcie, ktorá bola obrovským míľnikom pre oba štáty a otvorila dvere ku slobode. Občianske združenie KLUB 89 vyhlásilo k tejto príležitosti súťaž November 89 a my pre študentov základných a stredných škôl. Cieľom súťaže bolo pripomenutie si 30. výročia novembrových udalostí v roku 1989, zachovanie hodnôt a ideálov Nežnej revolúcie a podpora učiteľov vo vedení žiakov pri spracovaní týchto poznatkov originálnym spôsobom podľa svojich individuálnych možností a schopností. Aj naša škola sa zapojila do súťaže vo forme diel vytvorených počítačovou grafikou a 3D animáciou. 
Do súťaže boli zaslané práce od žiakov III. A triedy - Dominika Zemanová, Marcel Mareš, Mikuláš Neupauer, Filip Šebest a film s podporou 3D vizualizácie a animácie od žiakov IV. A  - Ľuboš Krolák a Kristián Simkanič. Študenti svoje práce vytvorili pod vedením majstrov odborného výcviku Bc. Daniely Balážovej, Bc. Gabriela Mornára a Mgr. Pavla Roška.

 

Čítať ďalej...

Systém evidencie a odhlasovania stravy

Oznamujem stravníkom, že môžu využívať systém evidencie a odhlasovania stravy cez internet pomocou stránky: https://www.strava.cz/strava/stravnik/prihlaseni?zarizeni=9467&_prihlaseni=A&jazyk=sk

Odkaz na systém evidencie a odhlasovania stravy nájdete na školskej stránke pod položkou menu: SLUŽBY/EVIDENCIA A ODHLASOVANIE STRAVY

Prihlasovacie meno: priezviskomeno (napríklad kovacpeter)
Prihlasovacie heslo: váš variabilný symbol (napríklad 999)

Po prvom prihlásení do systému je možné na karte s názvom NASTAVENIE zadať nové heslo a e-mailovú adresu. Na karte OBJEDNÁVKY je možné pomocou zaškrtávacieho políčka zrušiť objednávku najneskôr do 7.30 h. v danom dni.
Pri raňajkách a večerách je možné zrušiť objednávku najneskôr do 14.00 h. v predchádzajúcom dni!
Na karte VÝDAJ je možné sledovať čas, kedy bol realizovaný výdaj stravy.

Stravníci môžu pre systém evidencie a odhlasovania stravy využívať aj mobilnú aplikáciu, ktorá je k dispozícii na stiahnutie na Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stravacz.stravacz&hl=sk
Čítať ďalej...

DEŇ PSK Doporučený

V rámci dňa Prešovského samosprávneho kraja, ktorý sa bude konať 12. novembra 2019 si aj naša škola pripravila veľa zaujímavých aktivít. Uskutoční sa prezentácia nášho regiónu, kde žiaci získajú základné informácie o PSK. V tento deň budú realizované rôzne besedy, návštevy, exkurzie a workshopy, ale hlavne vzájomné športové zápasy vo futbale a minivolejbale. A kto nastúpi? Vo vzájomnom zápolení sa stretnú družstvá SOŠT proti Gymnáziu Kukučínova. Príďte sa pozrieť, povzbudiť spolužiakov, ale hlavne sa zabaviť.
Všetci ste srdečne pozvaní.

plagat psk 2019

Deň PSK

 Reportáže z dňa PSK 2018

Čítať ďalej...