Erasmus+ - Výlet do Londýna Doporučený

14. septembra nám firma IBD sprostredkovala výlet do Londýna, ktorý zároveň aj v plnej sume financovala. Výlet sa začínal pri Buckinghamskom paláci, odkiaľ sa išlo na Trafalgar square a ďalej k Big Benu a k Wesminster Abby. Pri každej pamiatke mali žiaci rozchod, aby si mohli dané veci prezrieť a odfotiť. Následne mali možnosť osobného voľna alebo pokračovanie v prehliadke. Vybrali si prehliadku a po obedňajšej pauze sme ďalej smerovali k London Eye, Tower Bridge a Tower of London. Tam sa výlet končil a metrom sme sa odviezli späť na vlakovú stanicu.

Fotka je fotená pred Buckinghamským palácom a touto formou by som sa chcela poďakovať Johnovi, nášmu sprievodcovi, ktorý nám vybavil vozík pre žiaka s operovaným kolenom a zároveň by som sa chcela poďakovať aj jeho spolužiakom, ktorí ho tlačili celých 10 míľ po Londýne.

Čítať ďalej...

Erasmus+ - Portsmouth (Anglicko) Doporučený

Žiaci prileteli 10. septembra na letisko Luton v Londýne, odkiaľ ich transferom previezli do Portsmouth, kde strávia nasledujúce tri týždne. Po dvojiciach boli ubytovaní v hostiteľských rodinách v rodinných domoch. 
Nasledujúci deň sa konalo školenie vo firme IBD, ktoré žiakom sprostredkovalo informácie o danej firme, o krajine, kultúre a spôsobe anglického života. Školenie bolo podávané zážitkovo prostredníctvom hier, role play, krátkych kvízov a otázok mierených priamo na žiakov, čím sa vedeli utvrdiť, že im žiaci rozumejú. Po obede ich zobrali na ,,walking tour“, prehliadku mesta, kde mali možnosť vidieť centrum, staré mesto, pamätníky prvej a druhej svetovej vojny, prístav, ale aj nákupné centrá a ulice, kde sa zdržiava najvyšší počet študentov. 
12. septembra žiaci nastupovali prvýkrát do práce. Prvý deň každú dvojicu odviezlo do práce auto IBD, tam dostali podrobné pokyny ohľadom pracovnej disciplíny a zvyšok dňa mohli stráviť podľa vlastných plánov a záujmov.
Čítať ďalej...

Oznam - stravovanie

Oznamujem stravníkom školskej jedálne pri SOŠT Poprad, že odhlasovanie stravy pre stravníkov, ktorí používajú čipy a aj stravníkov s pôvodnými lístkami, je možné zatiaľ iba telefonicky (052/7880841) alebo osobne u vedúcej jedálne, každý deň do 7.15 h.

 

Čítať ďalej...

Finančná akadémia Doporučený

V dňoch 10. – 25. júna 2019 sa na našej škole uskutočnila Finančná akadémia organizovaná Nadáciou PARTNERS, ktorej sa zúčastnili žiaci III. A triedy. Odbornými garantmi a školiteľmi lekcií boli odborníci na financie zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK.
Akadémia obsahovala 6 lekcií od úvodu do finančnej gramotnosti, financovania bývania, cez rodinný rozpočet, poistenie, finančný trh až po dôchodkový systém. Žiaci absolvovali celý vzdelávací cyklus, po ktorom nasledoval vedomostný test a získanie Certifikátu finančnej gramotnosti. Žiaci zaujímavou cestou dostali návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia a tým žiť lepší život.
Ďakujeme Nadácii PARTNERS a spoločnosti PARTNERS GROUP SK za spoluprácu a poskytnutie týchto cenných informácií našim študentom.
Čítať ďalej...

Zahájenie školského roka 2019/2020

Zahájenie školského roka bude 2. septembra 2019 o 8.30 hod. 

Prváci sa zhromaždia vo vstupnej hale školy, kde si ich preberú pridelení triedni učitelia. Ostatní žiaci pôjdu priamo do svojich tried. 

Žiaci zaradení na školský internát sa môžu prísť ubytovať 1. septembra (nedeľa) 2019 od 16.00 hod. - 20.00 hod.
Čítať ďalej...

Školský turnaj v mix volejbale

Dňa 26. 6. 2019 sa uskutočnil II. ročník turnaja v mix volejbale žiakov našej školy. Turnaja sa tohto roku zúčastnilo 5 tried. Vo finále sa stretli triedy III. C a II. A. Zápas skončil 2:1 na sety pre tretiakov.

Výsledky:
1. miesto III. C
2. miesto II. A
3. miesto I. A

Víťazom gratulujeme a tešíme sa o rok na ďalší ročník turnaja a verím, že vo väčšom počte tried. Chcem sa poďakovať aj kolegyniam, ktoré sa turnaja zúčastnili a zahrali si za jednotlivé triedne kolektívy.

Vyhodnotil: Mgr. Roman Poracký

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála