Ocenenia vo výtvarnej súťaži Anjel Vianoc 2017 Doporučený

anjel 2017Tatranská galéria Poprad už tradične aj tento rok organizovala výtvarnú súťaž Anjel Vianoc pre žiakov materských, základných a stredných škôl. V súťažnej kategórii Stredné školy získali naši grafici digitálnych médií cenu za kolekciu animácií a čestné uznanie za vektorovú kresbu.
Miroslava Bednarčíková - III.A - za animáciu Farebné Vianoce 
Radoslav Heteš - III.A - za animáciu Kúzlo Vianoc 
Radka Ilčíková - III.A - za animáciu Vianočná krajina 
Monika Hamborská - II.A - za vektorovú kresbu „Nosič svetla“

Spoločne sa tešíme z úspechu žiakov a srdečne blahoželáme.
Viac informácií o súťaži a fotogalériu nájdete tu: https://goo.gl/585pqM

Mgr. Pavol Roško

Čítať ďalej...

Víťazstvo v krajskom kole súťaže ZENIT Doporučený

pohar zenit malyZenit je súťaž „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„ zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo v 8 kategóriách. Cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov, rozvíjať odborné - teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve. Má postupový charakter formou postupových súťaží, začína školským kolom, pokračuje krajským kolom a končí celoštátnym. Výsledkom súťaže sú samostatné tvorivé riešenia zadaných úloh.
Na 19. ročníku krajského kola súťaže ZENIT v strojárstve našu školu reprezentovali žiaci Dávid Čmel IV. C a Dávid Špirka IV. C. Konalo sa 29.11.2017 v Prešove. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti mali žiaci za úlohu vypracoval technologický postup a elektronický test, ktorý obsahoval otázky z učiva strojárskych predmetov. V praktickej časti bolo úlohou vyrobiť výrobok strojárskeho charakteru podľa výkresovej dokumentácie.

Víťazstvom si náš žiak Dávid Čmel vybojoval postup do celoštátneho kola. Za reprezentáciu školy si obidvaja žiaci zaslúžia poďakovanie.

Mgr. Samuel Vojtas

Čítať ďalej...

Digital Media Conference v Prahe Doporučený

„Bolo to super, kedy pôjdeme znova?“ (jeden z účastníkov) Skoré studené ráno, 0.30 hod., vlaková stanica Poprad- Tatry. 10 študentov z rôznych ročníkov odboru Grafik digitálnych médií, pár rodičov a dvaja pedagógovia. „Prezenčka“, posledné pokyny, rozlúčka. 0.56 hod posledné zamávanie a vyrážame na západ. Smer Praha, Digital media Conference 2017. Príjemné tlmené osvetlenie nás postupne všetkých uspávalo. Viac či menej oddýchnutí sme všetci vystúpili pred ôsmou hodinou na Hlavním nádraží.
Rozľahlá stanica sa s nami chvíľu hrala na schovávačku, ale automat na lístky sme napokon našli a zvládli aj jeho obsluhu, hoci rad, ktorý sme vytvorili a čas, ktorý sme pri ňom strávili, určite nepotešil ostatných náhliacich sa cestujúcich, stojacich za nami.
Ostrý ranný vzduch nás dokonale prebudil pri čakaní na električku. Mezi hřbitovy, Na hroudě, Krematorium, Strašnická - niekoľko názvov staníc, čo nám utkveli v pamäti.
Vystúpili sme doslova pár metrov od obchodného centra Hostivař, kde na nás čakalo príjemné prekvapenie. Hoci sme skutočne chvíľu pochybovali, že sme na správnom mieste, dorazili sme do cieľa. Čakanie na registráciu sme si spríjemnili a skrátili sledovaní asi šiestich veľkých obrazoviek, kde bežali nádherné ukážky rôznych produktov vytvorených v prostredí Cinema 4D. Bolo sa skutočne na čo dívať a inšpirovať sa. A to sa ešte konferencia nezačala!
Čítať ďalej...

1. miesto v medzinárodnej fotografickej súťaži Doporučený

Cieľom medzinárodnej fotosúťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“ je propagácia nutnosti ochrany pred svetelným znečistením, ochrana nočného životného prostredia. Prirodzená nočná tma je ohrozená, je to veľmi vážny environmentálny problém. Do 7. ročníka bolo zaslaných 112 súťažných prác od 30 autorov. Súťaž organizovala Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov - Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV.

Do sútaže sa prihlásil aj náš čerstvý absolvent študijného odboru Grafik digitálnych médií - Kamil Sarnecký so svojou fotografiou, ktorá bola použitá aj v jeho maturitnom projekte. Kamil Sarnecký získal cenné prvé miesto v jednej z troch kategórií. Blahoželáme a tešíme sa z jeho úspechu.

Mgr. Pavol Roško

Viac informácií o súťaži: http://goo.gl/kGyJCK

sarnecky1

Čítať ďalej...

Okresné kolo v bedmintone žiakov stredných škôl

bedmintonDňa 20.11.2017 sa v telocvični Gymnázia Kukučínova Poprad uskutočnilo okresné kolo v bedmintone žiakov stredných škôl. Súťaže sa zúčastnilo sedem družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Víťazi skupín hrali o 1. miesto a družstva na druhom mieste o 3. miesto. Naši žiaci Božoň Tomáš z 3.C a Ištocy Tomáš z 2.B triedy po dobrom výkone obsadili konečné 4. miesto.

Výsledky našich žiakov v skupine:
SOŠT Poprad - Gym. D. Tatarku Poprad   2:1
SOŠT Poprad - OA Poprad   3:0
SOŠT Poprad - Gym. Kukučínova Poprad   0:3
o 3. miesto: SOŠT Poprad - SOŠ Svit   1:2

Ďakujem žiakom za bojovný výkon a reprezentáciu našej školy.

Jozef Poracký

Čítať ďalej...

Majstrovstvá Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní Doporučený

ms cncAj tento rok sa naša škola zúčastnila súťaže, Majstrovstvá Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní, ktorá sa konala 14.11.2017 v Martine v hoteli Turiec. Tejto súťaže sa zúčastnili stredné školy z celého Slovenska, ktoré splnili podmienky pre postup do kvalifikačného kola. Našu školu reprezentoval študent IV.C triedy Matej Vlach v kategórii CNC frézovanie. Úlohou všetkých súťažiacich bolo v priebehu dvoch hodín naprogramovať súčiastku podľa zadaného výkresu. V kategórii CNC frézovanie bojovali 11 študenti, v ktorej Matej získal pekné 5. miesto a od postupu do finále ho delil 1 bod. Za reprezentáciu našej školy Matejovi ďakujeme a blahoželáme mu k peknému umiestneniu.

Ing. Jozef Školník

Čítať ďalej...

Projekt Godzone na našej škole Doporučený

Projekt Godzone je katolícky projekt, ktorý vznikol v roku 2010 ako túžba byť odpoveďou na výzvy pápežov minulého storočia, ktorí pozývali členov Katolíckej cirkvi k novej evanjelizácii. Víziou projektu je prostredníctvom novej evanjelizácie prinášať prebudenie, zjednotenie, motiváciu a povzbudenie a budovať generáciu mladých, ktorí budú vo svojich životoch hľadať Božie kráľovstvo a uplatňovať jeho hodnoty. Vieme, že tento svet potrebuje počuť silné posolstvo evanjelia a chceme ho priniesť spôsobom, ktorý zasiahne – atraktívnym, kreatívnym a moderným. (godzone.sk/tour.2017)

Táto vízia prišla aj k nám do školy v podobe malého tímu, len časti celej skupiny, ktorá účinkovala vo večernom programe v Aréne Poprad 13. novembra 2017. Mladý tím dokázal pre študentov I. A a III. A zmeniť telocvičňu na vľúdny priestor pre príjemné stretnutie. Odzneli svedectvá zo života mladých s Bohom. Rozprávali o svojom živote, ako priamo Boh v ňom pôsobí. Zaznelo aj svedectvo o tom, že Boh nie je automat, nerobí to, čo my chceme, ale to, čo potrebujeme. Nie každý však dokázal toto premeniť vo svoju výhodu, ale príklady odhodlania, svedectiev, hudby i slova rezonovali v nejednom mladom srdci a aj presvedčenie, že naozaj majú mladí možnosť meniť svet. Je to na nich, či si sadnú so založenými rukami, alebo si vyhrnú rukávy a bojujú. Je to výzva a ja verím, že mladí ju vedia premeniť na posun vpred.

Nikola Siváková, I. A  
Mgr.Štefan Franko

Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

Čítať ďalej...

Exkurzia v Jaslovských Bohuniciach Doporučený

Štvrtok 16.11.2017 bol pre žiakov I.B a II.B triedy obyčajný pracovný a školský deň, a predsa bol trochu iný. Do školy sme sa už nedostali. Nasadli sme do autobusu a náš smer – Jaslovské Bohunice - jadrová a vyraďovacia spoločnosť JAVYS, ktorá sa nachádza v blízkosti areálu jadrovej elektrárne V1. V informačnom centre a.s. JAVYS sme sa dozvedeli informácie o činnostiach, ktoré sa týkajú vyraďovania jadrovoenergetických zariadení, ako sa nakladá s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom, v akých nádobách sa skladuje, ako sa prepravuje. Dozvedeli sme sa, kedy sa začala stavať elektráreň, kedy ju spustili, kedy odstavili bloky. Taktiež sme si pozreli 3D film o vyraďovaní JE V1, modely JE V1, reaktora VVER 440 a ďalšie zaujímavé exponáty. Chlapci si vyskúšali výrobu elektriny na rotopédoch, otestovali sa na teste stresu, poskladali prevodovku, či preverili odolnosť svojej postavenej budovy pri zemetrasení. Na záver sme absolvovali prehliadku autobusom okolo areálu a mohli sme ešte naposledy obdivovať, aj keď necelých, osem 120 metrov vysokých chladiacich veží z bezprostrednej blízkosti. Od začiatku októbra totiž prebieha demontáž a demolácia chladiacich veží jadrovej elektrárne V1 a už sa začala rozoberať prvá zo štyroch odstavených veží. Bol to náročný, ale veľmi poučný a zaujímavý deň. Určite sa tam ešte niekedy vrátime.

Ing. Eva Mrkvicová, Ing. Peter Fillo, Ing. Milan Šramko

Čítať ďalej...

1. miesto v okresnom kole v stolnom tenise Doporučený

Dňa 15.11.2017 sa na Strednej škole elektrotechnickej v Matejovciach uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise chlapcov. Naše družstvo v zložení Godalla Marek IV.A, Tomáš Ištoci II.B, Marek Koky I.C a Miroslav Smik IV.A sa umiestnila na výbornom 1. mieste a postupuje na krajské kolo, ktoré sa uskutoční s najväčšou pravdepodobnosťou v Šarišských Michaľanoch.

Výsledky:
SOŠT Poprad – OA Poprad 4:1 
SOŠT Poprad – SOS Horný Smokovec 4:1 
SOŠT Poprad – SZŠ Poprad 4:1

Finále:
SOŠT Poprad – SPŠ Poprad 4:1
SOŠT Poprad – Suk . SOŠ 29. August Poprad 4:1

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála