SME V ŠKOLE - pri vyučovaní témy Environmentálna výchova

Témou projektu bolo oboznámiť študentov s problematikou enviromentálnej výchovy, ktorá sa postupne stáva témou číslo jedna mnohých diskusií. Študenti boli oboznámení s jednotlivými problémami ako sú: globálne otepľovanie, skleníkový efekt, kyslé dažde, ničenie ozónovej vrstvy, znečisťovanie vody, pôdy, ovzdušia... Jednotlivé problémy si žiaci overovali v pracovných zošitoch, ktoré boli súčasťou projektu.

Manažér projektu: Ing. Peter Fillo
Stav projektu: Ukončený