Školská samospráva

Zriaďovateľ

Zriaďovateľom školy od 1. júla 2002 je Prešovský samosprávny kraj.


Rada školy

Rada školy má 11 členov. Členmi rady školy sú:

 1. dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:
  • Bc. Ladislav Garamsegy
  • Ing. Richard Smetana
 2. jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy:
  • Ing. Peter Kečka – predseda rady školy
 3. štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – Prešovského samosprávneho kraja:
  • Ing. Pavol Gašper
  • Anna Schlosserová
  • Mgr. Jana Pavelčáková
  • Bc. Jaroslav Krett
 4. traja zvolení zástupcovia rodičov, alebo zákonných zástupcov žiakov školy:
  • Slavomír Lenčéš
  • Marcela Gancarčíková
  • Ladislav Kiss
 5. jeden zvolený zástupca žiakov školy:
  • Miroslava Bednarčíková

Rodičovská rada

I.A - Slavomír Lenčeš
I.B - Ľ. Kuľková
I.C - Marcela Gancarčíková
I.D - Katarína Korenková

II.A - Iveta Panáčková
II.B - Ing. Lucia Dlugošová
II.C - Zuzana Šebestová
II.D - Lucia Alexovičová

III.A - Danka Širicová (Hadzimová)
III.B - Renáta Milanová
III.C - Zdenka Žigmondová
III.D - Miroslav Šugarek

IV.A - Silvester Kotulič
IV.B - Renáta Lačná
IV.C - Darina Dunajová
IV.D - Marta Dilská
IV.E - Bc. Karin Jureková