Pozývame Vás na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 25. januára 2019, od 8.00 do 15.00 hod.

Školská samospráva

Zriaďovateľ

Zriaďovateľom školy od 1. júla 2002 je Prešovský samosprávny kraj.


Rada školy

Rada školy má 11 členov. Členmi rady školy sú:

 1. dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:
  • Bc. Ladislav Garamsegy
  • Ing. Richard Smetana
 2. jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy:
  • Ing. Peter Kečka – predseda rady školy
 3. štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – Prešovského samosprávneho kraja:
  • Ing. Pavol Gašper
  • Anna Schlosserová
  • Mgr. Jana Pavelčáková
  • Bc. Jaroslav Krett
 4. traja zvolení zástupcovia rodičov, alebo zákonných zástupcov žiakov školy:
  • Slavomír Lenčéš
  • Marcela Gancarčíková
  • Ladislav Kiss
 5. jeden zvolený zástupca žiakov školy:
  • Miroslava Bednarčíková

Rodičovská rada

I.A - Slavomír Lenčeš
I.B - Ľ. Kuľková
I.C - Marcela Gancarčíková
I.D - Katarína Korenková

II.A - Iveta Panáčková
II.B - Ing. Lucia Dlugošová
II.C - Zuzana Šebestová
II.D - Lucia Alexovičová

III.A - Danka Širicová (Hadzimová)
III.B - Renáta Milanová
III.C - Zdenka Žigmondová
III.D - Miroslav Šugarek

IV.A - Silvester Kotulič
IV.B - Renáta Lačná
IV.C - Darina Dunajová
IV.D - Marta Dilská
IV.E - Bc. Karin Jureková