Úradné hodiny

Úradné hodiny v kanceláriách školy pre žiakov a verejnosť sú v pracovných dňoch od 10.20 h. do 11.20 h. a od 12.05 h. do 13.45 h.

Základné informácie zákonným zástupcom o žiakoch podáva škola prostredníctvom elektronických žiackych knižiek, prípadne osobne po dohode s triednym učiteľom alebo príslušným vyučujúcim v mimo vyučovacom čase alebo kolektívnou formou v rámci triednych rodičovských združení a plenárnych zasadnutí rodičovskej rady.