Informácie

Informácie

Úradné hodiny

  • Napísal: Ing. Erik Mašlej
  • Kategória: Informácie
  • Prečítané: 3715x

Úradné hodiny v kanceláriách školy pre žiakov a verejnosť sú v pracovných dňoch od 10.20 h. do 11.20 h. a od 12.05 h. do 13.45 h.

Základné informácie zákonným zástupcom o žiakoch podáva škola prostredníctvom elektronických žiackych knižiek, prípadne osobne po dohode s triednym učiteľom alebo príslušným vyučujúcim v mimo vyučovacom čase alebo kolektívnou formou v rámci triednych rodičovských združení a plenárnych zasadnutí rodičovskej rady.

International Education Society London

logo ies2Naša vzdelávacia inštitúcia je medzinárodne certifikovaná International Education Society London (IES), a naši študenti majú možnosť získať medzinárodný certifikát IES (www.ies-info.com).

Škola dosiahla v hodnotení­ kvality pedagogického procesu, ktorý vykonáva prestížna medzinárodná organizácia International Education Society (IES) London, rating BB - kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni.

Absolventi študijných odborov majú možnosť zí­skať IES London certifikát preukazujúci, že absolvent zí­skal vzdelanie v inštitúcii príslušného ratingu. Najdôležitejším údajom na medzinárodnom certifikáte IES je kód, ktorý obsahuje šesť položiek (1. kontinent, 2. štát, 3. rating vzdelávacieho subjektu, 4. rozsah vzdelávacieho programu, 5. rating lektorského zaistenia konkrétneho vzdelávacieho programu, 6. identifikačné číslo, pod ktorým je absolvent vedený v databáze IES).

Medzinárodné certifikáty IES sú štandardne vydávané v angličtine a prekladu do úradného jazyka. K dispozícii môžu byť aj oficiálne preklady do ďalších jazykov (nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, portugalčina, ruština, indonézština, vietnamčina, čínština, gréčtina, švédčina, arabčina, japončina, maďarčina, poľština, čeština, slovenčina, lotyština, litovčina, estónčina, ukrajinčina, rumunčina, bulharčina, chorvátčina).Žiadosť o vydanie IES certifikátu: