Stravovanie v školskej jedálni

V budove, kde sa nachádza penzión a školský internát, je na prízemí­ jedáleň, ktorá je v prevádzke počas celého dňa. 

Školská jedáleň
Školská jedáleň Školská jedáleň
Školská jedáleň
Školská jedáleň Školská jedáleň
Školská jedáleň
Školská jedáleň Školská jedáleň
Školská jedáleň
Školská jedáleň Školská jedáleň
Salónik
Salónik Salónik
Salónik
Salónik Salónik
Salónik
Salónik Salónik
Salónik
Salónik Salónik

Stravovanie pre zamestnancov a žiakov prebieha v čase od 11.15 do 13.45 h.

Pokyny pre stravníkov:

 1. Noví stravníci sa prihlásia na stravu v kancelárii vedúcej školskej jedálne, kde im bude pridelený variabilný symbol, ktorý sa používa pri úhrade stravného a čip, ktorý nahrádza stravné lístky.

 2. Spôsob úhrady stravného:
  Číslo účtu na stravovanie: SK49 0900 0000 0051 4662 4345 (Slovenská sporiteľňa).  

 3. Mesačné úhrady:
  Obed pre žiakov školy: obed 1,35 € (trvalý príkaz na celý mesiac 27 €).
  Pre žiakov ubytovaných na školskom internáte: raňajky a desiata 0,95 €, obed 1,35 €, večera a olovrant 1,18 €, spolu za celodennú stravu 3,48 €  (trvalý príkaz na celý mesiac 61,08€).

 4. Platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred k 15. dňu v mesiaci. Pri trvalých príkazoch prvá platba už 15.8. a posledná platba 15.5.

 5. Stravník je prihlásený na obed každý nový mesiac automaticky. Odhlásiť resp. prihlásiť na stravu je možné v aplikáciii Strava.cz na tejto stránke  (meno používateľa: priezviskomeno, heslo používateľa: variabilný symbol, jedáleň = 9467). Obedy si stravníci môžu odhlásiť/nahlásiť  aj telefonicky do 7.30 h.  na tel. čísle 052/ 788 08 43, 052/ 788 08 41.

 6. Za neodobratú a neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje. Každú neprítomnosť v škole, ako napríklad školské akcie výlety a pod. si stravník odhlasuje stravu sám alebo jeho zákonný zástupca. Ak sa v školskej jedálni nevarí z objektívnych dôvodov, stravníci sú odhlásení vedúcou školskej jedálne.

 7. Preplatky vzniknuté na účtoch stravníkov sa vrátia až po 30.6. príslušného roka na účty, ktoré je potrebné nahlásiť v kancelárii vedúcej školskej jedálne.

 8. Počas školských prázdnin je potrebné trvalé príkazy pozastaviť v bankách a následne obnoviť k 15.8. na ďalší školský rok.

Jedálny lístok:  aktuálny týždeň  |  nový týždeň

Zoznam alergénov a ich označenie:

1. OBILNINY obsahujúce lepok a výrobky z nich
2. KÔROVCE a výrobkov z nich 
3. VAJCIA a výrobky z nich 
4. RYBY a výrobky z nich 
5. ARAŠIDY a výrobky z nich 
6. SÓJA a výrobky z nej 
7. MLIEKO a výrobky z neho 
8. ORECHY a výrobky z nich 
9. ZELER a výrobky z neho 
10. HORČICA a výrobky z nej 
11. SEZAM semená a výrobky z nich 
12. SIRIČITANY sušené ovocie, ovocné konzervy, výrobky zo zemiakov