Študenti

Študenti

Stravovanie v školskej jedálni

  • Napísal: Ing. Erik Mašlej
  • Kategória: Študenti
  • Prečítané: 41931x

V budove, kde sa nachádza penzión a školský internát, je na prízemí­ jedáleň, ktorá je v prevádzke počas celého dňa. Každý žiak, ktorý ma záujem sa stravovať v školskej jedálni, musí vyplniť prihlášku a odovzdať ju vedúcej jedálne.

jedalenjedalen

Od 1.1. 2018  je zmena čísla účtu na stravovanie, t.j. SK86 0200 0000 0038 3060 7454 (VÚB).   Lístky sa vydávajú v školskej kuchyni na celý mesiac s tým, že žiaci sa neprihlasujú na obed, ale sa odhlasujú. Čiže ak žiak raz zaplatí celý mesiac, tak musí aj každý deň chodiť na obed, ak nechce obed, tak sa musí odhlásiť do 7.15 hod. v ten deň na tel. čísle 052/788 08 41, alebo osobne u vedúcej jedálne.

Poplatky a spôsob platby za stravu

Za stravu v školskej jedálni sa platí mesiac vopred v hotovosti u vedúcej jedálne, z účtu trvalým príkazom alebo poštovým peňažným poukazom U, ktorý dostanete u vedúcej jedálne, vychovávateľa alebo na pošte, prípadne cez internet banking vždy do 1. nasledujúceho mesiaca.

Obed pre žiakov školy: obed 1,24 € (trvalý príkaz na celý mesiac 24,80 €).

Pre žiakov ubytovaných na školskom internáte: raňajky a desiata 0,85 €, obed 1,24 €, večera a olovrant 1,08 €, spolu za celodennú stravu 3,17 €  (trvalý príkaz na celý mesiac 63,40 €).

Stravovanie pre zamestnancov a žiakov prebieha v čase od 11:15 do 14:00. Obedy si môžu nahlásiť len zamestnanci do 7:15 na tel. čísle 052/ 788 08 41.

Jedálny lístok:

Zoznam alergénov a ich označenie:

1. OBILNINY obsahujúce lepok a výrobky z nich
2. KÔROVCE a výrobkov z nich 
3. VAJCIA a výrobky z nich 
4. RYBY a výrobky z nich 
5. ARAŠIDY a výrobky z nich 
6. SÓJA a výrobky z nej 
7. MLIEKO a výrobky z neho 
8. ORECHY a výrobky z nich 
9. ZELER a výrobky z neho 
10. HORČICA a výrobky z nej 
11. SEZAM semená a výrobky z nich 
12. SIRIČITANY sušené ovocie, ovocné konzervy, výrobky zo zemiakov

Podkategórie