Varovanie
  • JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 578

2464 H strojný mechanik

  • Napísal(a) 

Dĺžka vzdelávania a prí­pravy: 3 roky

Učebný odbor je určený pre: chlapcov

Podmienky na prijatie do učebného odboru:
úspešné ukončenie 9. roční­ka základnej školy
- zdravotná spôsobilosť uchádzača

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:
záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania:
stredné odborné vzdelanie

Pracovné uplatnenie absolventa:
V strojárstve, dopravných a stavebných firmách zameraných na výrobu, montáž a opravy strojov a zariadení

Nadväzná odborná príprava:
- v nadstavbovom štúdiu

Absolvent učebného odboru strojný mechanik je kvalifikovaný pracovník, zvláda činnosti spojené s ručným a strojovým spracovaním kovov, strojových celkov a ich skúšanie. Vie vykonávať údržbárske práce a opravy zložitých strojov a zariadení, vie zvoliť pracovný postup, vykonávať kontrolu a funkciu montovaných dielov podskupín, skupín a celkov, ovláda spôsoby spájania materiálu zváraním elektrickým oblúkom obalenou elektródou, plynom a v ochrannej atmosfére.

Stiahnite si propagačné skladačky: