Deň otvorených dverí 2020

Deň otvorených dverí sa na našej škole uskutoční 24. januára 2020 od 8.00 h. do 14.00 h.

Pre uchádzačov o štúdium v šk. r. 2020/2021 ponúkame:

  • 4-ročné študijné odbory:

             - Grafik digitálnych médií
             - Mechanik počítačových sietí
             - Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

  • 3-ročné učebné odbory:

             - Obrábač kovov
             - Strojný mechanik

Tešíme sa na Vašu návštevu.