Deň otvorených dverí 2020

Deň otvorených dverí sa na našej škole uskutoční 24. januára 2020 od 8.00 h. do 14.00 h.

Pre uchádzačov o štúdium v šk. r. 2020/2021 ponúkame:

  • 4-ročné študijné odbory:

         - Grafik digitálnych médií
         - Mechanik počítačových sietí
         - Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

  • 3-ročné učebné odbory:

         - Obrábač kovov
         - Strojný mechanik

Tešíme sa na Vašu návštevu.