Výsledky prijímacích skúšok Doporučený

  • Napísal(a)  Ing. Ľubomír Rokos
  • Prečítané 2420 krát

OZNAM PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

Zverejňujeme zoznam žiakov, ktorí vyhoveli, resp. nevyhoveli kritériám pre prijímacie konanie v 1. kole prijímacích skúšok 9. a 11. mája 2017.

Rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí pre nedostatok miesta budú zasielané poštou. Zápis prijatých uchádzačov bude 19. mája 2017 v budove teoretického vyučovania. Informácie ohľadom prijímacieho konania budú poskytnuté na telefónnych číslach: 052/7880811, 7880821, 7880810 v pracovných dňoch v čase od 08.00 – 14.30 h.

Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ SOŠT